Pomnik historii

Kompleks pałacowo-parkowy w Lubostroniu

 

HistoriaInstytucja kultury

Pomnik historii

Pałac Lubostroń – zabytek i skarbnica historii.

Pałac Lubostroń — pomnik historii ożywionej

15 listopada 2023 roku Prezydent RP podpisał rozporządzenie (Poz. 2507), oficjalnie uznając za pomnik historii kompleks pałacowo-parkowy w Lubostroniu. Rozporządzenie to podkreśla konieczność ochrony tego wyjątkowego miejsca ze względu na jego znaczenie historyczne, artystyczne i naukowe. Szczególnie wyróżniono autentyczność, a także wartości przestrzenne i krajobrazowe magnackiej rezydencji z pałacem, który jest doskonałym przykładem wpływów palladiańskich w polskiej architekturze klasycystycznej, oraz otaczającego go parku utrzymanego w stylu angielskiego ogrodu krajobrazowego.

Pomnik historii – dziedzictwo kulturowe

Jako pomnik historii, Pałac Lubostroń jest nie tylko przepięknym zabytkiem, ale i skarbnicą historii. Przez lata stał się świadectwem przemian społecznych, kulturowych, a także politycznych w Polsce oraz Europie. Pałac i jego mieszkańcy byli częścią szerszej narracji, odgrywając rolę w życiu całego kraju.

Ochrona i konserwacja Pałacu Lubostroń

Pałac Lubostroń podlega ochronie i konserwacji, mającej na celu zachowanie jego architektury, wnętrz oraz otaczającego parku dla przyszłych pokoleń. Działania te są nie tylko świadectwem szacunku dla przeszłości, ale również zrozumienia znaczenia dziedzictwa kulturowego w edukacji i tożsamości narodowej. Ochrona Pałacu jako pomnika historii podkreśla jego wartość jako materialnego i niematerialnego dziedzictwa, wykraczającego poza regionalne ramy.