30 kwietnia 1994 roku na bazie Zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu ówczesny Wojewoda Bydgoski Eugeniusz Kłopotek utworzył instytucję kultury pod nazwą Badawczo – Rozwojowe Centrum Rehabilitacji Społecznej, Sztuki i Animacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych – dzisiejszą instytucję kultury Pałac Lubostroń w Lubostroniu.
JESTEŚMY Z PAŃSTWEM I DLA PAŃSTWA OD 30 LAT!!!