W Pałacu Lubostroń odbyła się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Na zaproszenie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Sambora Gawińskiego do Pałacu przybyli konserwatorzy z województwa kujawsko – pomorskiego, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz osoby zasłużone dla ochrony zabytków i działań konserwatorskich, które zostały wyróżnione odznaczeniami resortowymi. W konferencji uczestniczył również wicewojewoda kujawsko – pomorski Pan Piotr Hemmerling, Pan Jerzy Janczarski – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, starosta żniński Pan Zbigniew Jaszczuk, pracownicy Wojewódzkiego Urzędy Ochrony Zabytków w Toruniu. Pałac Lubostroń reprezentowała Pani dyrektor Aleksandra Nowakowska. Na zakończenie konferencji odbył się wyjątkowy koncert w wykonaniu muzyków: Bolesława Siarkiewicza – skrzypce, Wojciecha Góreckiego – skrzypce oraz Krzysztofa Fryski – fortepian.