Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń. Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w dwóch zabytkowych budynkach: Pałacu Głównym i Oficynie.

Wartość: 191.595,50 zł
W tym dofinansowanie WK-P: 191.595,50 zł (100%)

Koszt projektu poniesiony w 2022 r. – 9000 zł (sfinansowany dotacją z WK-P)
Łączna wartość inwestycji: 200.695,50 zł