06.04.2009
img
1

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu systemu HACCP – szczegóły poniżej.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania wystawy malarstwa Włodzimierza Bykowskiego na Salonach Pałacowych.

PAŁAC LUBOSTROŃ zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu HACCP.
Pałac Lubostroń wychodząc na przeciw potrzebom ludzi zatrudnionych
i zatrudniających w sektorze przemysłu spożywczego, w tym w żywieniu zbiorowym (gastronomii) i obrocie żywnością (sklepy spożywcze) oddaje swe podwoje na zorganizowanie szkolenia z zakresu systemu HACCP – wymagania, interpretacja, metodyka wdrażania, nadzorowania i doskonalenia systemu .
Jeśli nie masz jeszcze wdrożonych zasad systemu HACCP zapraszamy do udziału w szkoleniu. Zdobycie wiedzy na temat wymagań systemu HACCP oraz umiejętności budowania analiz zagrożeń, wyznaczania i nadzorowania krytycznych punktów kontrolnych ułatwi wdrożenie systemu w firmie.
W programie szkolenia:
• zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) – podstawy systemu HACCP,
• omówienie wymagań systemu HACCP wg Codex Alimentarius – interpretacja wymagań,
• ćwiczenia z zakresu wdrażania systemu – przykłady, formularze,
• przeprowadzenie testu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
Szkolenie jest jednodniowe – planowana II połowa kwietnia lub I połowa maja ( termin do ustalenia )
Koszt to jedyne 250zł/os – cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe
i piśmiennicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o zdobyciu kwalifikacji , obiad, przerwę kawową.
Zapisy prosimy dokonywać w godz. 700 – 1500 pod nr 052 3844 825 do dnia 20.04.2009r.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia przy braku odpowiedniej ilość uczestników.

Szkolenie uchroni Państwa przed nieuniknioną karą grzywny za brak wdrożonych zasad systemu HACCP, a także pozwoli, w chwilach relaksu między wykładami, zapoznać się z pięknem architektury, historii i przyrody Pałacu Lubostroń.

Z poważaniem
Andrzej Budziak
Dyrektor Pałacu Lubostroń