06.10.2011
img
1

Wystawa obrazów z kolekcji Wojciecha Fibaka – Oranżeria Pałacowa 07 – 20 października 2011 roku

W Oranżerii Pałacowej zobaczyć można dzieła Jana Lebensteina, Teresy Pągowskiej i Jerzego Tchórzewskiego.
Obrazy pochodzą z kolekcji Wojciecha Fibaka. Galeria założona przez tego światowej sławy tenisistę w 2001 roku, intensywnie zaznacza swoją obecność na rynku sztuki. Wartość zgromadzonej kolekcji, i położenie przy Trakcie Królewskim, na skrzyżowaniu kulturalnych szlaków Warszawy, spowodowały, że w krótkim czasie Galeria stała się jednym z ważniejszych miejsc prezentacji polskiej sztuki powojennej. Obecne w ekspozycji dzieła: Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza Kantora, Jana Lebensteina, Wojciecha Fangora, Stefana Gierowskiego, Jana Berdyszaka budują skarbiec sztuki najwyższej klasy.Galeria odniosła wielki sukces w promocji polskiej sztuki współczesnej szerkoiemu, międzynarodowemu kręgowi odbiorców i kolekcjonerów. Wśród najważniejszych wystaw, które miały miejsce w Galerii, wymienić należy zorganizowaną w 2002 roku wystawę „Polscy Klascycy Współczesności” i trzy lata później „Czarno – białe” oraz indywidualne wystawy Artura Nachta – Kierzkowskiego oraz Wojciecha Fangora. Bronisława Kierzkowskiego oraz Wojciecha Fangora. Galeria również wystawia prace młodych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski, wyznaczających interenujące kierunki i ożywcze trendy u progu swojej artystycznej drogi.
Wystawa została otwarta 07 październiaka 2011 roku podczas VI Europejskich Spotkań Artystycznych organizowanych przez Fundację Kalejdoskop Kultury.

Honorowy patronat:
Stały Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Jan Tombiński
Dyrektor Biblioteki polskiej w Paryżu Danuta Dubois
Dyrektor artystyczny – prof. dr Barbara Marcinkowska
Koordynator projektu – Barbara Kozber
Organizator – Fundacja Kalejdoskop Kultury

Impreza dofinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Wsparcie finansowe:
Adam Sowa, Marek Gotowski, Krzysztof Grządziel, Andrzej Kobiak, REMEDIA.

Zapraszamy serdecznie!!!!!