30.09.2020
img
1

[:pl]„Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego”[:]

[:pl]W instytucji kultury Pałac Lubostroń realizowany jest projekt pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego”.

Całkowita wartość projektu wynosi         738.485,25 zł.
na wydatki kwalifikowane  tj. bez vat      601.838,74 zł.

Zadanie finansowane będzie:
75% ze środków EFRR                                               451.379,05 zł.
25% ze środków Woj. Kujawsko- Pomorskiego    150.459,69 zł.

W ramach projektu wykonane zostaną ocieplenia dachów i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego, wymiana instalacji oraz starych grzejników.
Wykonana inwestycja przyczyni się do poprawy zachowania zabytku oraz osiągnięcia efektywności energetycznej budynku.

[:]