25.11.2020
img
1

Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego.

Instytucja Kultury Pałac Lubostroń zrealizowała  projekt pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego”.

Całkowita wartość projektu wyniosła         723.171,13 zł.
na wydatki kwalifikowane  tj. bez vat         589.358,29 zł.

Zadanie sfinansowano:
75% ze środków EFRR                                             442.018,72 zł.
25% ze środków Woj. Kujawsko- Pomorskiego  147.339,57 zł.

W ramach projektu wykonano ocieplenia dachów i stropów oraz modernizację systemu grzewczego, wymieniono instalację oraz stare grzejniki.
Wykonana inwestycja przyczyniła się do poprawy zachowania zabytku oraz osiągnięcia efektywności energetycznej budynku.

[:]