02.08.2007
img
1

LXXXI Koncert Pałacowy 16 września 2007r. godz. 17.00

Zapraszamy do Pałacu Lubostroń 16 września 2007 r. o godz. 17.00 na LXXXI Koncert Pałacowy w wykonaniu Katarzyny Bąkowskiej (skrzypce), Michała Kwaśniaka (skrzypce), Anny Sawickiej (wiolonczela) i Jaoanny Czapińskiej – Wróblewskiej (fortepian).

W programie:
Karol Szymanowski (1882-1937) – Sonata d-moll op. 9 na skrzypce i fortepian
Allegro moderato, patetico
Andantino tranquillo e dolce
Finale. Allegro molto, quasi presto
wyk. Michał Kwaśniak, skrzypce
Joanna Czapińska-Wróblewska, fortepian

Béla Bartók (1881-1945) – I Rapsodia na skrzypce i fortepian
wyk. Katarzyna Bąkowska, skrzypce
Joanna Czapińska-Wróblewska, fortepian

Béla Bartók (1881-1945) – Duety na dwoje skrzypiec
wyk. Katarzyna Bąkowska, skrzypce
Michał Kwaśniak, skrzypce

________________ przerwa ________________

Maurice Ravel (1875-1937) – Sonata na skrzypce i wiolonczelę
Allegro
Tres vif
Lento
Vif, avec entrain
wyk. Katarzyna Bąkowska, skrzypce
Anna Sawicka, wiolonczela

Karol Szymanowski (1882-1937) – Taniec Harnasiów (transkrypcja na skrzypce i fortepian)
wyk. Katarzyna Bąkowska, skrzypce
Joanna Czapińska-Wróblewska, fortepian

Katarzyna Bąkowska urodziła się w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie prof. Henryka Keszkowskiego. Obecnie jest adiunktem w tejże uczelni, a od 2006 roku pedagogiem klasy skrzypiec ZSM II stopnia Bednarska w Warszawie. Doskonaliła swe umiejętności na studiach podyplomowych w Indiana University School of Music (Bloomington, USA) u prof. Henryka Kowalskiego i prof. Franco Gulli (1998-1999). Była stypendystką wielu instytucji promujących utalentowanych artystów. Otrzymała stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Fundacji Kościuszkowskiej, Dorothy Richard Starling Foundation, Warszawskiej Fundacji Kultury, Rządu Francuskiego, FAME Festival & School oraz Fundacji przy Konserwatorium w Nicei i Lozannie. Była finalistką konkursu Tadeusza Wrońskiego na skrzypce solo w Warszawie, gdzie otrzymała wyróżnienie (1995). Brała udział w festiwalach muzycznych i koncertach kameralnych, m.in. w Festiwalu Mozartowskim we Wrocławiu, Koncercie Roku w Galerii Porczyńskich
w Warszawie, Filharmonii Opolskiej, Filharmonii Krakowskiej, Łazienkach Królewskich, Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Musica Sacra Sopot, Summer Festival w Bloomington, Fame Festival w Lawrenceville, Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Uczestniczyła
w mistrzowskich kursach interpretacji muzycznych w Polsce, Francji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych, pracując pod kierunkiem wybitnych artystów: Henryka Keszkowskiego, Erica Friedmana, Gerarda Poulet, Dong-Suk Kanga, Pierre Amoyala i Pawła Giliłowa. Pasjonuje ją również muzyka dawna. Swoje zainteresowania w tym kierunku rozwijała u boku Agaty Sapiechy oraz Lucy van Dael na kursach w Wilanowie
i w Krakowie. Od 2006 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego. Bierze również udział w licznych seminariach i wykładach (w tym dla uczniów średnich szkół muzycznych) prezentując zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej. W działalności artystycznej Katarzyny Bąkowskiej szczególne miejsce zajmują recitale kameralne. W jej repertuarze znajdują się utwory od baroku do muzyki XX wieku. W 2006 roku publiczność
w Bydgoszczy i w Gdańsku miała okazję wysłuchać 6 Sonat J.S. Bacha na skrzypce
i klawesyn obligato w wykonaniu artystki wraz z klawesynistką Urszulą Bartkiewicz
i wiolonczelistą Anną Sawicką. Szczególnie bliska jest jej muzyka polskich kompozytorów, zwłaszcza Szymanowskiego, Wieniawskiego i Paderewskiego. Jest gorącym propagatorem muzyki polskiej na licznych koncertach w Polsce i za granicą. Wspólnie z pianistką Joanną Czapińską–Wróblewską wzięły udział w obchodach roku Paderwskiego, a wykonana przez nie Sonata a-moll została zarejestrowana na płycie CD (2000). Ostatnio koncertowała
w USA w Chicago w Nord Shores Center for Performers Arts oraz, na zaproszenie Polish Study Center i prof. Henryka Kowalskiego w Bloomington, gdzie razem z Anną Sawicką prezentowały utwory na duo skrzypce-wiolonczela (Ravel, Kodaly), a wraz
z klawesynistką Marzeną Buchwald-Różyczką, muzykę polskiego baroku (Jarzebski, Zielenski, Żelechowski i in.).
Wszechstronności zainteresowań artystycznych skrzypaczki dopełnia współpraca
z warszawską Nową Orkiestrą Kameralną.

Anna Sawicka ukończyła w 1986 r. gdańską Akademię Muzyczną w klasie prof. Romana Sucheckiego. Od 1984 r. prowadzi ożywioną działalność jako solistka, kameralistka, a także zajmuje się pedagogiką i pracą naukową dotycząca historii wiolonczeli. W latach 1992–93 była koncertmistrzem Państwowej Orkiestry Kameralnej w Toruniu. Od 1996 r. objęła stanowisko koncertmistrza orkiestry Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, z która była wcześniej związana na zasadach stałej współpracy. Lata 1994-95 to okres rocznych studiów w Szkole Muzyki Dawnej w Genewie w klasie wiolonczeli barokowej prof. Phillippe Mermoude`a i violi da gamba prof. Roberto Gini. Swoje umiejętności z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej artystka poszerzała na wielu kursach w Polsce, we Włoszech i Szwajcarii u takich prof. jak Vieland Kuijken, Andrew Manze, Rinaldo Alessandrini, Enrico Gatti, Chiara Banchini, Richte van der Meer i in. Ma w swoim repertuarze najdawniejsze utwory XVII- i XVIII – wieczne na wiolonczelę solo. Jest także członkiem założycielem Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Muzyki Dawnej. Działalność koncertowa prowadzona nieprzerwanie od roku 1984 w Polsce jak i za granicą (Włochy, Szwajcaria, Francja) zaowocowała bardzo bogatym dorobkiem repertuarowym obejmującym wirtuozowskie sonaty klasyczne, większość dzieł kompozytorów XIX (w tym wszystkie dzieła kameralne z wiolonczelą autorstwa i współautorstwa Chopina) i XX wiecznych, jak i utwory wirtuozowskie oraz repertuar solowy. Artystka specjalizuje się również w wiolonczelowych partiach basso continuo, grając na barokowej jak i współczesnej wiolonczeli. Od 1991 roku Anna Sawicka tworzy razem z akordeonistką Elżbietą Rosińską „Duo Rosa”. Zespół ten ma ogromny repertuar na który składają się dzieła tak wybitnych kompozytorów jak Sofia Gubajdulina, Isang Yun, Hidemi Hosokawa, Astor Piazzolla, Heiki Valpola, Zbigniew Bargielski, Leonid Baszmakow. Artystki dokonały licznych prawykonań polskich i światowych kompozycji pisanych na ten skład instrumentów. Wiele
z tych wydarzeń zostało zarejestrowanych archiwalnie. Specjalnie dla nich utwory napisali polscy kompozytorzy – Marian Gordiejuk (Dialogi, Con vigore e con dolore ) i Krzysztof Naklicki. Udział w licznych festiwalach takich jak między innymi: Festiwal Form Muzycznych Sopot, Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Musica Moderna w Łodzi, Czwartkowe Wieczory Muzyczne, czy w cyklach koncertów w Filharmonii Bałtyckiej, Nadbałtyckim Centrum kultury, WTM i innych ośrodkach w Polsce, wraz z rejestracjami radiowymi (PR, Radio Nadzieja, Eska, Espace2, WPNA) i telewizyjnymi (m.in. TVP3, Polsat) dopełniają wszechstronnego portretu artystki. Do ostatnich osiągnięć artystka zalicza koncerty
w Chicago (Nord Shores Center for the Performing Arts) i – na zaproszenie prof. Henryka Kowalskiego i Polish Study Center – w Bloomington razem ze skrzypaczką Katarzyna Bąkowską ( Kodaly, Ravel) i z klawesynistką Marzeną Buchwald–Różyczką (muzyka polskiego baroku). Działalność pedagogiczna Anny Sawickiej objęła wszystkie szczeble nauczania, zarówno w szkolnictwie średnim (gdańska Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna II st.) jak i wyższym (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy). Artystka ma w swoim dorobku muzyczny odpowiednik doktoratu – „kwalifikacje I stopnia”. Działalność publicystyczna w pomorskich periodykach – artykuły przybliżające najnowsze ustalenia dotyczące historii wiolonczeli barokowej – to kolejny dział zainteresowań artystki. Jest też członkiem – założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół „Teatru Otwartego”, animującego
w znacznym stopniu życie koncertowe w Polsce Północnej (w szczególności w rodzinnym Sopocie), jak również liczne akcje charytatywne. Z jej pomysłu narodził się cykl koncertów wspierający młode talenty z pomorskich szkół „Forum Młodych”.

Joanna Czapińska-Wróblewska – absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (1991), laureatka odznaczenia Primus Inter Pares przyznanego przez Fundację na Rzecz Młodzieży Wybitnie Zdolnej i Jej Nauczycieli pod patronatem Prezydenta RP. Doskonaliła swoje umiejętności na wielu mistrzowskich kursach pianistycznych i kameralnych pracując pod kierunkiem artystów tej miary co Tatiana Szebanowa, Paweł Giliłow, Pierre Amoyal, Andrzej Tatarski i Maria Szwajgier-Kułakowska.
Od 1995 r. jako pianistka-kameralistka towarzyszy skrzypkom, wiolonczelistom
i altowiolistom na międzynarodowych kursach i konkursach zdobywając liczne wyróżnienia za akompaniament. Koncertowała lub współpracowała z tak znanymi solistami i pedagogami jak Bartłomiej Nizioł, Ivan Monighetti, Jadwiga Kaliszewska, Konstanty Andrzej Kulka, Jan Stanienda, Bartosz Bryła, Reiner Schmidt, Tomasz Strahl, Piotr Reichert oraz Ulf Tischbirek.
Występowała na licznych festiwalach i koncertach w kraju i za granicą (Szwajcaria, Włochy, Niemcy, Japonia, Austria, Czechy i Rumunia). Obecnie jest adiunktem w Katedrze Instrumentów Smyczkowych i Kameralistyki bydgoskiej Akademii Muzycznej.

Michał Kwaśniak urodził się w 1983 roku w Rzeszowie. Swą edukację muzyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Rzeszowie. Obecnie jest studentem V roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie skrzypiec prof. Henryka Keszkowskiego
i ad. Katarzyny Bąkowkiej.
Uczestniczył w różnych projektach muzycznych, m.in. był członkiem Zespołu Muzyki Dawnej Passione secondo musica. Wspólnie z ad. Katarzyną Bąkowską wykonywał arcydzieła muzyki baroku w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Koncert z okazji Nocy Muzeów), w Pałacu Szustra w Warszawie, a także podczas Festiwalu Musica Sacra
w Sopocie. Brał udział w kursach barokowych Pauolo Paundolfo w Warszawie oraz Benedeka Csaloga w Bydgoszczy.
Michał Kwaśniak współpracował z Nową Orkiestrą Kameralną w Warszawie oraz
z Orkiestrą Symfoniczną w Toruniu. Od sezonu artystycznego 2007/2008 występuje także z Operą Nova w Bydgoszczy.

Wstęp – 5,00 zł