11.10.2015

W rocznicę urodzin Stefana Garczyńskiego….

2015-10-11 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

[:pl]W programie:
Wykład dr hab. prof. UMK Macieja Wróblewskiego.
Koncert Justyny Wróblewskiej (fortepian).

Dr hab. prof. UMK Maciej Wróblewski (1968) – nauczyciel akademicki w Instytucie Literatury Polskiej UMK w Toruniu, historyk literatury, badacz dziejów szkolnej i uniwersyteckiej polonistyki. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i pięciu książek autorskich: Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły średniej [1855-1939], Jan Rymarkiewicz – XIX-wieczny humanista, Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego czytelnika, Człowiek w przestarzeniach szkoły. Studium antropologiczne oraz Literatura i maszyna. Współredagował cztery książki zbiorowe, m. in.: Edukacja polonistyczna i literatura, Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji”. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również wybrane zagadnienia antropologii literackiej, m.in. wpływ rewolucji informatycznej na kondycję czytelnika i aktu czytania. Zredagował trzy monograficzne zeszyty „Polonistyki”, poświęcone następującym zagadnieniom: obecności antropologii literatury w edukacji polonistycznej, innowacjom w dydaktyce polonistycznej oraz kulturowej kategorii inności. Ponadto jest autorem zbioru opowieści Historie Jakuba Blottona z widokiem na Toruń oraz opracował w formie popularnej historię toruńskiego piernika – Piernikowy smak życia. Od roku 2014 jest członkiem jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.
Od roku 2008 pełni funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego UMK, przez 5 lat był kierownikiem Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej w Instytucie Literatury Polskiej oraz przez kadencję pełnił obowiązki prezesa Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (oddział w Toruniu).

Justyna Wróblewska (1994) – studentka studiów licencjackich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie fortepianu prof. dr. hab. Andrzeja Tatarskiego. W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Toruniu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego. Do tej pory
kształciła się pod kierunkiem mgr Małgorzaty Kamrowskiej oraz mgr Adama Zoka. Do
ostatnich osiągnięć należą, m.in.:
– III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej w Toruniu
(2008),
– Wyróżnienie na I Gdańskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
(2010),
– Nagroda Prezydenta Miasta Torunia za działalność artystyczną (2010, 2011),
– Stypendium Prezydenta Miasta Torunia (2012/2013),
– Stypendium Prezesa Rady Ministrów (2012/2013),
– Wyróżnienie w VI Konkursie Kompozytorskim dla dzieci i młodzieży w Stalowej
Woli (2012)
– Nagroda Prezesa Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, Nagroda Związku Kompozytorów Polskich oraz Nagroda Ludmiły i Lwa Zakopetes na Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku (2015),
– Stypendium Marszałka Woj. kujawsko-pomorskiego dla osób zajmujących się działalnością artystyczną (2015).
Brała udział w pianistycznych konkursach zarówno ogólnopolskich, jak i
międzynarodowych. Ponadto była stypendystką Fundacji Platon i Instytutu B61
(2011/2012). Brała udział w koncertach z cyklu „Scena Młodych” w Dworze Artusa w
Toruniu oraz w koncertach kompozytorskich „Szkolna Partytura”. Występowała jako
solistka z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Jerzego Maksymiuka. Była
uczestniczką międzynarodowych i ogólnopolskich kursów muzycznych prowadzonych
przez wybitnych pedagogów, m.in.: Celinę Hellerową, Ewę Pobłocką, Andrzeja
Jasińskiego, Zbigniewa Raubo i Andrzeja Tatarskiego. Interesuje się muzyką współczesną
i kompozycją. Utwory jej autorstwa prezentowali uczniowie toruńskiej szkoły muzycznej
na licznych koncertach – w Toruniu i w Warszawie, na Ukrainie i w Holandii. Brała też
udział w koncertach charytatywnych, m.in. dla Hospicjum „Światło” i dla osób z
Uniwersytetu III Wieku. Występowała również na tegorocznym III Międzyuczelnianym
Koncercie Kompozytorskim organizowanym w ramach konferencji naukowej „Neofonia” w
Poznaniu. Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym Akademii, bierze udział w licznych
koncertach kompozytorskich, pianistycznych, audycjach, warsztatach, sesjach
nagraniowych, a także konkursach. Współpracuje z wieloma instrumentalistami i
wokalistami, jest pianistką w trio fortepianowym, a także członkinią Chóru Kameralnego w Poznańskiej Akademii Muzycznej.

Podczas koncertu wykona utwory Fryderyka Chopina, Romana Maciejewskiego oraz Franciszka Schuberta.

Wstęp – 10 zł[:en]W programie:
Wykład dr hab. prof. UMK Macieja Wróblewskiego.
Koncert Justyny Wróblewskiej (fortepian).

Dr hab. prof. UMK Maciej Wróblewski (1968) – nauczyciel akademicki w Instytucie Literatury Polskiej UMK w Toruniu, historyk literatury, badacz dziejów szkolnej i uniwersyteckiej polonistyki. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i pięciu książek autorskich: Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły średniej [1855-1939], Jan Rymarkiewicz – XIX-wieczny humanista, Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego czytelnika, Człowiek w przestarzeniach szkoły. Studium antropologiczne oraz Literatura i maszyna. Współredagował cztery książki zbiorowe, m. in.: Edukacja polonistyczna i literatura, Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji”. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również wybrane zagadnienia antropologii literackiej, m.in. wpływ rewolucji informatycznej na kondycję czytelnika i aktu czytania. Zredagował trzy monograficzne zeszyty „Polonistyki”, poświęcone następującym zagadnieniom: obecności antropologii literatury w edukacji polonistycznej, innowacjom w dydaktyce polonistycznej oraz kulturowej kategorii inności. Ponadto jest autorem zbioru opowieści Historie Jakuba Blottona z widokiem na Toruń oraz opracował w formie popularnej historię toruńskiego piernika – Piernikowy smak życia. Od roku 2014 jest członkiem jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.
Od roku 2008 pełni funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego UMK, przez 5 lat był kierownikiem Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej w Instytucie Literatury Polskiej oraz przez kadencję pełnił obowiązki prezesa Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (oddział w Toruniu).

Justyna Wróblewska (1994) – studentka studiów licencjackich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie fortepianu prof. dr. hab. Andrzeja Tatarskiego. W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Toruniu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego. Do tej pory
kształciła się pod kierunkiem mgr Małgorzaty Kamrowskiej oraz mgr Adama Zoka. Do
ostatnich osiągnięć należą, m.in.:
– III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej w Toruniu
(2008),
– Wyróżnienie na I Gdańskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
(2010),
– Nagroda Prezydenta Miasta Torunia za działalność artystyczną (2010, 2011),
– Stypendium Prezydenta Miasta Torunia (2012/2013),
– Stypendium Prezesa Rady Ministrów (2012/2013),
– Wyróżnienie w VI Konkursie Kompozytorskim dla dzieci i młodzieży w Stalowej
Woli (2012)
– Nagroda Prezesa Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, Nagroda Związku Kompozytorów Polskich oraz Nagroda Ludmiły i Lwa Zakopetes na Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku (2015),
– Stypendium Marszałka Woj. kujawsko-pomorskiego dla osób zajmujących się działalnością artystyczną (2015).
Brała udział w pianistycznych konkursach zarówno ogólnopolskich, jak i
międzynarodowych. Ponadto była stypendystką Fundacji Platon i Instytutu B61
(2011/2012). Brała udział w koncertach z cyklu „Scena Młodych” w Dworze Artusa w
Toruniu oraz w koncertach kompozytorskich „Szkolna Partytura”. Występowała jako
solistka z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Jerzego Maksymiuka. Była
uczestniczką międzynarodowych i ogólnopolskich kursów muzycznych prowadzonych
przez wybitnych pedagogów, m.in.: Celinę Hellerową, Ewę Pobłocką, Andrzeja
Jasińskiego, Zbigniewa Raubo i Andrzeja Tatarskiego. Interesuje się muzyką współczesną
i kompozycją. Utwory jej autorstwa prezentowali uczniowie toruńskiej szkoły muzycznej
na licznych koncertach – w Toruniu i w Warszawie, na Ukrainie i w Holandii. Brała też
udział w koncertach charytatywnych, m.in. dla Hospicjum „Światło” i dla osób z
Uniwersytetu III Wieku. Występowała również na tegorocznym III Międzyuczelnianym
Koncercie Kompozytorskim organizowanym w ramach konferencji naukowej „Neofonia” w
Poznaniu. Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym Akademii, bierze udział w licznych
koncertach kompozytorskich, pianistycznych, audycjach, warsztatach, sesjach
nagraniowych, a także konkursach. Współpracuje z wieloma instrumentalistami i
wokalistami, jest pianistką w trio fortepianowym, a także członkinią Chóru Kameralnego w Poznańskiej Akademii Muzycznej.

Podczas koncertu wykona utwory Fryderyka Chopina, Romana Maciejewskiego oraz Franciszka Schuberta.

Wstęp – 10 zł[:]