20.09.2015
img
1

Europejskie Dni Dziedzictwa

2015-09-20 o godzinie 17:00

„Utracone dziedzictwo” to temat tegorocznej 23. Już edycji.
W programie:
Prelekcja dr Agnieszki Łuczak pt. Utracone decorum”
Recital fortepianowy Piotra Nowaka
Prezentacja obrazów Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej i Franciszka Skórzewskiego wypożyczonych z Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach.

Wstęp wolny!

W programie koncertu:
Fryderyk Chopin

Dwa nokturny op.15: F-dur , Fis –dur

Sonata b-moll op. 38

***************************************************

Walce op.34: As-dur, a-moll, F-dur

4 Mazurki op.17

Fantazja op. 49 f-moll

Piotr Nowak- urodził się w 1993 r. Rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 6 lat. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Katarzyny Popowej – Zydroń.
Należy do ścisłej czołówki młodych pianistów w Polsce: II miejsce w International Chopin Piano Competition w Hartford, USA (2014), I miejsce w XVII Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym
w Nałęczowie (2013), II miejsce w 44 Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Warszawa, 2012), I miejsce w VIII Międzynarodowym Konkursie „Chopin Golden Ring” (Radovljica, Słowenia, 2012), III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” (Bydgoszcz, 2011), Grand Prix w VII Ogólnopolskim Festiwalu Pianistycznym „Chopinowskie Interpretacje Młodych Pianistów” (Konin, Żychlin, 2010), II miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Klas Fortepianu Szkół Muzycznych II stopnia (Warszawa, 2010). W bieżącym roku zakwalifikował się do pierwszego etapu XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Brał udział w wielu warsztatach i kursach fortepianowych współpracując z takimi profesorami jak: Dang Thai Son, Ilja Scheps, Arie Vardi, Choong-Mo Kang, Michail Voskresensky, Andrea Bonatta, Jan Gottlieb Jiracek von Arnim, John Perry, Anton Kuerti, Lee Kum-Sing, David Moroz, ZhangJin, Andrzej Jasiński, Jerzy Sulikowski, Jarosław Drzewiecki, Zbigniew Faryniarz, Andrzej Artykiewicz, Zbigniew Raubo, Piotr Kępiński.
Koncertował w USA, Kanadzie, Australii, Japonii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii i Słowenii oraz w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas oficjalnych wizyt prezydentów: Francji François Hollande’a, Mongolii Tsakhiagiin Elbegdorja, Republiki Czeskiej Miloša Zemana, Armenii Serża Sarkisjana, Republiki Greckiej Karolosa Papouliasa. Współpracował z orkiestrami polskiego radia, filharmonii pomorskiej, filharmonii świętokrzyskiej i filharmonii dolnośląskiej.
Jest stypendystą programu „Młoda Polska”, został wyróżniony w programie „Mój talent dla Polski”, wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia artystyczne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta miasta Bydgoszcz.

Dr Agnieszka Łuczak
Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Poznaniu
Historyk, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1992 r. w ramach prac dla Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się problematyką strat kulturalnych ziemiaństwa i Kościoła katolickiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945. Jest autorką publikacji poświęconych pałacom i dworom w Wielkopolsce, ich wojennym losom oraz grabieży dóbr kultury Kościoła katolickiego. W 1993 r. była sekretarzem III Europejskich Dni Dziedzictwa w Wielkopolsce pt. Miasta tkackie w Wielkopolsce organizowanych pod patronatem Rady Europy.
W latach 1993–2000 w ramach prac dla Fundacji „Wielkopolskie Archiwum Solidarności” w Poznaniu zajmowała się gromadzeniem dokumentacji dotyczącej oporu i opozycji demokratycznej w Wielkopolsce w latach 1980–1989.
Od 2000 r. pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, od 2009 r. jego naczelnik. Zajmuje się tematyką okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 w Wielkopolsce, zwłaszcza oporem społecznym i działaniami konspiracji polskiej (szczególnie kobiet) na tym terenie. Jednocześnie bada problematykę konspiracji antykomunistycznej i podziemia zbrojnego w Wielkopolsce w latach 1945–1956. Koordynowała prace nad częścią Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego w latach 1944–1956, Warszawa-Lublin 2007 dotyczącą obszaru woj. poznańskiego. Jest współredaktorką (razem z Aleksandrą Pietrowicz) publikacji Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce 1945–1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2007.
Współautorka wydawnictw albumowych (razem z Aleksandrą Pietrowicz) Politische Flurbereinigung. Die Vernichtung der polnischen Eliten in Groβpolen (1939–1941) – „Polityczne oczyszczanie gruntu”. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941), Poznań 2009 oraz (razem z Jackiem Kubiakiem) Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy/ Vertriebene 1939… Deportationen von polnischen Buergern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten, Poznań 2015.
Zajmowała się problematyką ofiar śmiertelnych stanu wojennego w Wielkopolsce. Jest pełnomocnikiem projektu badawczego Encyklopedia Solidarności na terenie woj. poznańskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów oraz współautorka kilku wystaw na temat historii najnowszej Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939–1945 (2002 r.); Wobec opresji. Zmagania o godność, wolność i sprawiedliwość (2008 r.); Zagłada wielkopolskich elit 1939–1941 (2009 r.); NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990 (2010 r.); W obronie pamięci. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r.(2011 r.);„Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa!” Protest studentów poznańskich z 13 maja 1946 r.(2011 r.). Kurator wystawy „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX w./ Europe in the family. The Polish landed gentry in the 20th century/ L’Europe en famille. La noblesse terrienne polonaise au XXesiècle”(2015 r.).
Za pracę badawczą nad problematyką utraconego dziedzictwa kulturalnego otrzymała stypendium Ministra Kultury w latach 2004 i 2007 oraz Stypendium Fundacji im. Lanckorońskich w 2006 r. W 2009 r. obroniła pracę doktorską pt. Grabież dóbr kultury z majątków polskiego ziemiaństwa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Współautorka wydawnictw albumowych (razem z Aleksandrą Pietrowicz) Politische Flurbereinigung. Die Vernichtung der polnischen Eliten in Groβpolen (1939–1941) – „Polityczne oczyszczanie gruntu”. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941), Poznań 2009 oraz (razem z Jackiem Kubiakiem) Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy pod red. i Agnieszki Łuczak, Poznań 2015. W latach 2010-2011 członek Kolegium „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”. Autorka koncepcji oraz współautorka portalu internetowego poświęconego Poznańskiemu Czerwcowi 1956 www.czerwiec56.ipn.gov.pl.
Publikacja Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945, Warszawa-Poznań 2011. otrzymała nominację do nagrody „Książka Historyczna Roku 2011” w kategorii książka naukowa oraz otrzymała nagrodę „Książka Jesieni 2011” przyznaną przez Jury Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (Biblioteka Raczyńskich, Radio Merkury, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek) „za pionierską, rzetelnie udokumentowaną pracę o metodycznie prowadzonej podczas okupacji grabieży”.