03.05.2015

Koncert Nadzwyczajny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

2015-05-03 o godzinie 17:00
Zespół pałacowo - parkowy w Lubostroniu

Wystąpi Chór Męski COPERNICUS z Torunia.

W programie:

Gaude Mater Polonia
O Ziemio Ojców
Moja piosnka – muz. J. Świder sł. C.K.Norwid
Modlitwa obozowa – opr. B. Bzowski
Chór pielgrzymów z op. Tannhäuser – R. Wagner
Wiązanka pieśni żołnierskich – Marsz Polonia – opr. J. Szurka
Marsz I Brygady
Chór żołnierzy z opery FAUST – Ch. Gounod
Pieśń wojenna – muz. St. Moniuszko sł. J. Kościelski
Wizja Szyldwacha opr. P. Malinowski
Marsz wojsk lądowych
Moje miejsce na ziemi – Anna German opr. Michał Czaposki
Chór niewolników z opery Nabucco – muz. G. Verdi

Akompaniator Michał Czaposki

Chór Męski Copernicus został utworzony we wrześniu 1987 roku. Jego organizatorem i pierwszym dyrygentem był Roman Grucza. Pierwszy koncert – dla rodzin śpiewaków – odbył się 9 marca 1988 roku w sali Domu Rzemiosła w Toruniu. 25 marca tego roku chór wystąpił przed komisją do spraw chóralistyki Ministerstwa Kultury i Sztuki – i otrzymał z MKiS zgodę na reprezentowanie Polski za granicą. Niespełna miesiąc później zespół wyruszył w pierwszą podróż zagraniczną – do Holandii. Zatrzymawszy się w Niemczech, 21 kwietnia wystąpił w Siegen; uczestnicząc w I Festiwalu Miast Hanzeatyckich w Oldenzaal w Holandii zdobył, wśród dwudziestu trzech występujących zespołów, trzecie miejsce ex aequo z wrocławskim chórem Cantilena. W kolejnych latach swej działalności chór Copernicus koncertował w Toruniu i innych miastach w Polsce, a także za granicą: w Austrii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, na Litwie, we Włoszech. Zdobył wiele znaczących nagród na konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. W 1989 roku chór zdobył główną nagrodę w X Wojewódzkim Konkursie Chórów o Puchar Wojewody Toruńskiego i puchar Prezydenta Torunia dla najlepszego chóru męskiego, a także drugą nagrodę i wyróżnienie za najlepsze wykonanie pieśni kaszubskiej na XII Ogólnopolskim Festiwalu w Wejherowie. W następnym roku Copernicus otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chórów w Montreux w Szwajcarii.

W 1989 roku chór Copernicus uczestniczył w przygotowaniu oratorium w pięciu aktach Misterium Christi z muzyką ks. dr. Antoniego Chlondowskiego i tekstem ks. dr. Franciszka Harazima. Premiera oratorium odbyła się 18 lutego 1989 roku w toruńskim kościele św. Józefa. Do 19 marca Misterium Christi zaprezentowano dwadzieścia razy.

Podczas podróży na Sardynię w marcu 1989 roku chór uczestniczył w audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Watykanie; gdy Ojciec Święty Jan Paweł II wspomniał o toruńskim chórze Copernicus, zespół wykonał Hymn Pomorza Zygmunta Moczyńskiego. Tego samego dnia wieczorem toruńscy chórzyści śpiewali na mszy św. w bazylice św. Piotra. 29 marca zostali przyjęci przez Jana Pawła II na audiencji w Sali Klementyńskiej.

W maju 1990 Roman Grucza zrezygnował z prowadzenia chóru. Przez kilka tygodni zespołem dyrygował Zbigniew Maryks, od końca maja chór Copernicus występował pod batutą Jana Lacha. Od września 1991 roku zespołem dyrygował Janusz Heyka. W maju 1995 roku batutę przejęła Renata Serafin-Wójtowicz. Od września 2003 roku chórem dyryguje Paweł Jankowski.

Niezmiennie gorąco były oklaskiwane coroczne styczniowe koncerty kolęd chóru Copernicus w świątyniach Torunia i innych miast regionu.

Ważnym przedsięwzięciem artystycznym było wykonanie w listopadzie 1993 roku Mszy koronacyjnej Wolfganga Amadeusza Mozarta wespół z chórem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Toruńską Orkiestrą Kameralną. Ostatni wspólny występ z toruńskimi kameralistami odbył się 20 listopada 2005 roku – chórzyści śpiewali pieśni z oper Stanisława Moniuszki, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Giuseppe Verdi`ego, Carla Marii von Webera.

Chór bardzo często koncertuje, i w kraju, i za granicą. W październiku 2004 roku występował w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wzruszający był koncert w polskim kościółku w Nowej Wilejce – po raz pierwszy wystąpił tam polski zespół artystyczny. 2 kwietnia 2005 roku, w dniu śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, Copernicus śpiewał dla chorych w bydgoskim Centrum Onkologii, we wrześniu wystąpił w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie podczas święta Wojsk Lądowych, a w Święto Niepodległości 11 listopada w kościele garnizonowym w Bydgoszczy.

Obecnie Zespół liczy trzydziestu śpiewaków. Jego prezesem jest Bogumił Marczewski, kierownikiem artystycznym i dyrygentem Paweł Jankowski. Chór ma w repertuarze utwory wybitnych kompozytorów polskich, polskie pieśni patriotyczne, pieśni operowe.

Od czerwca 2006 roku Chór Męski Copernicus jest amatorskim zespołem artystycznym Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

Wstęp: 10 zł