23.03.2014

CLXXIV Koncert Pałacowy

2014-03-23 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

Koncert w wykonaniu Hanny Michalak (sopran) i Marii Murawskiej (fortepian).
Po koncercie zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa Radosława Trepińskiego pt. „To co zachwyca, budzi refleksję, marzenia, niesie przesłanie…”

W programie koncertu:
Modest Musorgski (1839-1881) – Suita Obrazki z wystawy
– Promenada
– Gnom
– Promenada
– Stary zamek
– Promenada
– Tuileries
– Bydło
– Promenada
– Taniec kurcząt w skorupkach
– Samuel Goldenberg i Szmul
– Promenada
– Rynek w Limoges
– Katakumby
– Z umarłymi językiem umarłych
– Chatka na kurzej stopce

Maria Murawska – fortepian

****************************************************************************

Piotr Czajkowski (1840-1893):
– ze zbioru 16 Pieśni dla dzieci Op. 54:
Wiesna nr 9
Cwietok nr 11
Wiesieniaja piesnia nr 13
Łastoczka nr 15
– Nocz ze zbioru 16 Romansów Op. 60 nr 9

Sergiusz Rachmaninow (1873-1943):
– ze zbioru 6 Romansów Op. 8:
Paliubiła ja na pieczial’ swaju nr 4
Son nr 5
– Sirień nr 5 ze zbioru 12 Romansów Op. 21
– Prachodit wsio nr15 ze zbioru 15 Romansów Op. 26

Hanna Michalak – sopran
Maria Murawska – fortepian

HANNA MICHALAK jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Działalność artystyczną rozpoczęła jeszcze w czasie studiów współpracując z Krajowym Biurem Koncertowym i Zespołem Madrygalistów Capelli Bydgostiensis. Stałym członkiem tego Zespołu była w latach 1988-1991. Współpracowała również z wieloma Filharmoniami krajowymi wykonując partie solowe w dziełach oratoryjno-kantatowych m.in. J. S. Bacha, D. Buxtehudego, A. Caldary, M. A. Charpentiera, J. Haydna, W. A. Mozarta, G. B. Pergolesiego, H. Purcella, A. Vivaldiego i in. Ważne miejsce w jej działalności artystycznej zajmuje kameralistyka wokalna. Jej repertuar pieśniarski to kilkaset pieśni. Występowała na estradach krajowych i zagranicznych (Austria, Chiny, Francja, Hiszpania).
Od roku 1992 związana z Zespołem Muzyki Dawnej Collegium Vocale, specjalizującym się w wykonawstwie renesansowej muzyki wokalnej a cappella. Występowała na niemal wszystkich ważnych festiwalach muzyki dawnej w Polsce, a także za granicą m.in. w Danii, Niemczech, Szwecji, na Białorusi. Z zespołem tym nagrała materiał na trzy płyty CD, z których jedna – z muzyką Marcina Leopolity i Wacława z Szamotuł została uhonorowana nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej Fryderyk 2001 w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna, druga zaś – z polskimi pieśniami pasyjnymi była nominowana do nagrody Fryderyk 2004 w kategorii Muzyka Wokalna. W swym dorobku ma wiele nagrań dla Polskiego Radia i TV.
Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Od 1984 roku związana z bydgoską Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie obecnie zatrudniona jest na stanowisku profesora. W gronie jej absolwentek jest wiele laureatek polskich i międzynarodowych konkursów wokalnych (ok. 40 nagród i wyróżnień). Zasiada w jury krajowych konkursów wokalnych, prowadzi też kursy wokalne dla uczniów średnich szkół muzycznych. Bierze czynny udział w promowaniu młodej kadry śpiewaków, pełniąc funkcję promotora i recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. W ciągu 29 lat pracy w Akademii Muzycznej wielokrotnie zasiadała w organach kolegialnych uczelni.
W latach 2005-2012 była prodziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego w macierzystej uczelni. W kadencji 2012-2016 pełni funkcję prorektora ds. artystycznych.
Obok pracy zawodowej zajmuje się działalnością społeczną. W latach 1995-2013 była członkiem Zarządu bydgoskiego Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego. W czasie współpracy z TM organizowała wiele koncertów w wykonaniu studentów i absolwentów uczelni, pracowała przy organizacji V (2001) i VI (2004) Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego oraz I Konkursu Wokalnego im. I. J. Paderewskiego (1999), w czasie którego pełniła funkcję sekretarza Jury, była również Dyrektorem II (2003), III (2006) i IV (2012) Konkursu Wokalnego im. I. J. Paderewskiego.
Za swą działalność artystyczną i dydaktyczną wielokrotnie otrzymywała Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2012 otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla kultury polskiej.

MARIA MURAWSKA studiowała początkowo w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Olgi Ilwickiej-Dąbrowskiej, a następnie w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Godziszewskiego. Umiejętności pianistyczne doskonaliła poza granicami kraju w Weimarze pod kierunkiem Ludwiga Hoffmana oraz na stażu w Rosyjskiej Akademii Muzyki pod kierunkiem Wiery Nosiny.
Po ukończeniu studiów w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy rozpoczęła pracę pedagogiczną w macierzystej Uczelni. W roku 2003 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora sztuk muzycznych. Od roku 2008 jest zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego. Prowadzi również działalność pedagogiczną w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Zasiada jako juror w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Od 1990 roku pełniła funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego bydgoskiej Akademii Muzycznej; od roku 1997 była dziekanem tego Wydziału. W latach 1999-2005 pełniła funkcję prorektora do spraw dydaktycznych, w tym studenckich, zaś od roku 2005-2012 – funkcję rektora Uczelni. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. organizacji, nauki i współpracy z zagranicą.
Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka w kraju i poza jego granicami (Rosja, Niemcy, Włochy, Dania, Finlandia, Serbia, Ukraina, Francja, Austria, Chiny).
Od 1983 roku jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. W latach 1997-2013 była członkiem Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, od roku 2001 pełniąc funkcję wiceprezesa.
Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Medalem Prezydenta Bydgoszczy oraz Medalem Starosty Bydgoskiego. Otrzymała Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

RADOSŁAW TREPIŃSKI,ur.w 1952r.Edukację rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy,dopełniając ją,ukończeniem w 1989r.Akademii Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Wsparcie i zachętę do kroczenia formalnie drogą edukacji artystycznej otrzymał od wielkiego mistrza sztuki filmowej – Andrzeja Wajdy.Znajomość ta,trwająca do dziś,wywiera nadal wpływ na jego twórczą inspirację.
Twórca o sobie:
„Gdybym miał nazwać kierunek,który reprezentuje moje malarstwo,to byłaby nazwa autorska – psychoekspresjonizm (dusza uzewnętrzniająca przeżycia),bo takiego kierunku formalnie nie dokumentuje malarstwo….
Nie interesuje mnie portret samej natury np.krajobrazu,architektury,martwej natury,choć w pierwszej chwili,patrząc na moje obrazy,tak może się wydawać.Dla mnie elementy krajobrazu,architektury,przedmioty martwe,owoce,kwiaty,postacie ludzi etc.dopiero w takim,a nie innym zestawieniu wzajemnie wchodzą w określone relacje,zaczynają „mówić”więcej,a czasem zupełnie coś innego niż odrębnie zobaczone.
By ich mowa była pełniejsza,wybieram taką,a nie inną kolorystykę,nie zawsze zgodna z wizerunkiem rzeczywistym.Według ludzi profesjonalnie zajmujących się sztuką,malarstwo moje charakteryzuje wyszukana i harmonijna kolorystyka.Nie bez znaczenia jest również sam tytuł obrazu.Ma on niejako wprowadzić oglądającego w głąb płaszczyzny zamkniętej ramą.Właśnie ta „mowa”obrazu jest celem ostatecznym mojej twórczości.
Ktoś napisał,że moje obrazy mają duszę i była to najwartościowsza dla mnie ich ocena.
Dopełnieniem artystycznej „mowy”jest ulubiona technika – szpachla.Daje ona możliwość zastosowania grubej faktury zaplanowanych partii kompozycji podkreślając przestrzeń i głębię…..”

Wstęp – 10 zł