14.04.2013

CLXI Koncert Pałacowy

2013-04-14 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

W programie:
– koncert w wykonaniu Katarzyny Bąkowskiej (skrzypce) i Ewy Skardowskiej (fortepian) (Sala Rotundowa)
– otwarcie wystawy malarstwa Barbary Staszak i Marii Balcerzak pt. ” Malarskie pasje w portretach koni i pejzażach ziemi kujawsko – pomorskiej”. (Salony Pałacowe).

W programie koncertu:
Andrzej Kurylewicz (1932-2007) – Duetto Lirico na skrzypce i fortepian

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Grave i Allegro z Sonaty a-moll na skrzypce solo BWV 1003

Andrzej Kurylewicz (1932-2007) – Impromptu avec Romarin na fortepian solo (1992)

Karol Szymanowski (1882-1937) – Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9
Allegro moderato. Patetico
Andantino tranquillo e dolce
Finale: Allegro molto quasi presto

Katarzyna Bąkowska ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie
prof. Henryka Keszkowskiego. Obecnie jest adiunktem w tejże uczelni, a od 2006 pedagogiem klasy skrzypiec ZSM II stopnia Bednarska w Warszawie. Doskonaliła swe umiejętności na studiach podyplomowych w Indiana University School of Music (Bloomington, USA) u prof. Henryka Kowalskiego i prof. Franco Gulli (1998-1999). Była stypendystką wielu instytucji promujących utalentowanych artystów. Otrzymała stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Fundacji Kościuszkowskiej, Dorothy Richard Starling Foundation, Warszawskiej Fundacji Kultury, Rządu Francuskiego, FAME Festival & School oraz Fundacji przy Konserwatorium w Nicei i Lozannie. Była finalistką konkursu Tadeusza Wrońskiego na skrzypce solo w Warszawie, gdzie otrzymała wyróżnienie (1995). Brała udział w festiwalach muzycznych i koncertach kameralnych, m.in. w Festiwalu Mozartowskim we Wrocławiu, Koncercie Roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Filharmonii Opolskiej, Filharmonii Krakowskiej, Łazienkach Królewskich, Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Musica Sacra Sopot, Summer Festival w Bloomington, Fame Festival w Lawrenceville, Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Festiwalu Organowym w Limanowej, Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Krasnobrodzie, koncertach letnich z cyklu Akademia w zabytkach Bydgoszczy. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji muzycznych w Polsce, Francji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych, pracując pod kierunkiem wybitnych artystów: Henryka Keszkowskiego, Erica Friedmana, Gerarda Poulet, Dong-Suk Kanga, Pierre Amoyala i Pawła Giliłowa. Pasjonuje ją również muzyka dawna. Swoje zainteresowania w tym kierunku rozwijała u boku Agaty Sapiechy oraz Lucy van Dael na kursach w Wilanowie i w Krakowie. Od 2006 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego. Bierze również udział w licznych seminariach i wykładach (w tym dla uczniów średnich szkół muzycznych) prezentując zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej.
W działalności artystycznej Katarzyny Bąkowskiej szczególne miejsce zajmują recitale kameralne. W jej repertuarze znajdują się utwory od baroku do muzyki XX wieku. W 2006 publiczność w Bydgoszczy i w Gdańsku miała okazję wysłuchać 6 Sonat J.S. Bacha na skrzypce i klawesyn obligato w wykonaniu artystki wraz z klawesynistką Urszulą Bartkiewicz i wiolonczelistą Anną Sawicką. Szczególnie bliska jest jej muzyka polskich kompozytorów, zwłaszcza Szymanowskiego, Wieniawskiego i Paderewskiego. Jest gorącym propagatorem muzyki polskiej na licznych koncertach w Polsce i za granicą. Wspólnie z pianistką Joanną Czapińską-Wróblewską wzięły udział w obchodach roku Paderewskiego, a wykonana przez nie Sonata a-moll została zarejestrowana na płycie CD (2000). Ostatnio koncertowała w USA w Chicago w Nord Shores Center for Performing Arts oraz, na zaproszenie Polish Study Center i prof. Henryka Kowalskiego w Bloomington, gdzie razem z Anną Sawicką prezentowały utwory na duo skrzypce-wiolonczela (Ravel, Kodaly), a wraz z klawesynistką Marzeną Buchwald, muzykę polskiego baroku (Jarzębski, Zieleński, Żelechowski i in.). W 2012, wspólnie z pianistą Franciszkiem Jasionowskim, zakończyła trzyletni staż artystyczny w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej kierowanej przez prof. Maję Nosowską w UMFC w Warszawie. Od bieżącego roku, wraz z Ewą Skardowską, współpracuje z Piwnicą Artystyczną Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza. Prowadzi także współpracę artystyczną z Dworem Lutosławskich w Drozdowie oraz z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach, gdzie koncertuje i prowadzi kursy mistrzowskie.

Ewa Skardowska – absolwentka dyplomowych i podyplomowych studiów pianistycznych w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasach Bronisławy Kawalli i Jana Ekiera; klasie kameralistyki Mai Nosowskiej oraz muzyki współczesnej – Szabolcsa Esztenyi. Studiowała podyplomowo w Peabody Conservatory of Music w Baltimore (USA) w klasie Ellen Mack. Jest laureatką dwóch ogólnopolskich konkursów pianistycznych, w Katowicach i Szczecinie. Uczestniczyła w prestiżowych kursach mistrzowskich w Weimarze i Salzburgu oraz festiwalach muzycznych w Polsce i Francji. Od 15 lat uprawia działalność koncertową głównie jako kameralistka. Występowała z artystami polskimi i zagranicznymi (m.in. saksofonistami: Claudem Delangle/Francja, Jeanem Penningsem/Belgia i Davidem Pituchem/USA). Towarzyszyła wielu polskim instrumentalistom i wokalistom na krajowych
i międzynarodowych kursach i konkursach. Podczas kursów mistrzowskich w Suwałkach, Busku-Zdroju i Nowym Sączu współpracowała z Tomaszem Strahlem (wiolonczela), Pawłem Gusnarem (saksofon), Jakubem Bokunem (klarnet) oraz Jadwigą Rappé (śpiew). Dokonała szeregu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz Radia Opole. Ewę Skardowską interesuje też publicystyka muzyczna. Jej artykuły można znaleźć w Twojej Muzie. W grudniu 2008 pianistka uzyskała stopień doktora sztuki Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Jej promotorem był prof. Jerzy Marchwiński. Z okazji doktoratu pianistka wydała płytę CD z utworami kameralnymi Martinů, Hubeau, Basseta, Merssona i Denisova.

Barbara Staszak ( rocznik 1956 ) mieszka w Drogosławiu koło Szubina, Maria Balcerzak( rocznik 1956 ) mieszka w Bydgoszczy – siostry.

„Swoją przygodę z malarstwem rozpoczęłyśmy w Szkole Podstawowej
w Kornelinie– pierwsze kroki stawiałyśmy pod okiem nauczyciela rysunku: swojego ojca Tadeusza Staszaka ( malował piękne pejzaże i portrety głównie
w technice akwareli ).
W Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta w Kcyni uczęszczałyśmy do klasy o profilu plastycznym, gdzie poznałyśmy różne techniki malarstwa. Barbarę Staszak najbardziej zaciekawiło malarstwo akwarelowe i akrylowe a Marię Balcerzak malarstwo olejne i akrylowe.
Nadal malujemy. Chociaż nasze malarstwo jest amatorskie jest naszą pasją
i sprawia nam wiele satysfakcji.”

Barbara Staszak maluje w technice akwarelowej i akrylowej. Inspiracją i tematem obrazów są głównie konie arabskie. Lubi malować także pejzaże i martwą naturę. Dotąd stworzyła ponad 300 obrazów, większość z nich podarowała rodzinie, przyjaciołom i znajomym- miłośnikom koni w Niemczech, Francji
i Włoszech.
Pierwszą publiczną prezentacją jej prac była wystawa w Szubińskim „Domu Kultury” w 2010r.

Maria Balcerzak maluje głównie w technice akrylowej i olejnej. Tematem obrazów jest piękno polskiego krajobrazu a w szczególności ziemi kujawsko-pomorskiej, oraz uroki miasta w którym mieszka – Bydgoszczy. Tworzy także kopie znanych artystów, pejzażystów malarstwa dawnego.
Część swoich prac prezentuje na stronie internetowej. http://www.malarstwo.orionstudio.eu/Malarstwo.aspx

Wstęp – 10 zł