10.03.2013

CLX Koncert Pałacowy

2013-03-10 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa, Salony Pałacowe, Oranżeria Pałacowa

„Piękne Kobiety, piękna muzyka” – Koncert w wykonaniu Hanny Michalak – sopran i Marii Murawskiej – fortepian

W programie:
Federico Garcia Lorca (1898-1936)– pieśni z cyklu Canciones españolas antiguas
Anda, jaleo
Las morillas de Jaen
Nana de Sevilla

Manuel de Falla (1876-1946) – pieśni z cyklu Siete canciones populares españolas
El paño moruno
Jota
Nana
Canción

Xavier Montsalvatge (1912-2002) – Cinco canciones negras
Cuba dentro de un piano
Punto de habanera
Chévere
Canción de cuna para dormir a un negrito
Canto negro

Joaquín Turina (1882-1949) – Farruca

Hanna Michalak, sopran
Maria Murawska, fortepian

———————- przerwa ———————-

Robert Schumann (1810-1856) – Carnaval op. 9
Préambule
Pierrot
Arlequin
Valse noble
Eusebius
Florestan
Coquette
Réplique
Papillons
Lettres dansantes
Chiarina
Chopin
Estrella
Reconnaissance
Pantalon et Colombine
Valse allemande
Paganini
Aveu
Promenade
Pause
Marche des Davidsbündler contre les Philistins

Maria Murawska, fortepian

Hanna Michalak jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Alicji Marczak-Faberowej. Działalność artystyczną rozpoczęła jeszcze w czasie studiów współpracując z Krajowym Biurem Koncertowym i Zespołem Madrygalistów Capelli Bydgostiensis. Stałym członkiem tego Zespołu była w latach 1988-1991. Współpracowała również z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Olsztyńskiej i Lubelskiej, Toruńską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą im. Johanna Straussa. W swoim repertuarze ma wiele partii solowych w dziełach oratoryjno-kantatowych m.in. J.S. Bacha, D. Buxtehudego, A. Caldary, M.A. Charpentiera, J. Haydna, W.A. Mozarta, G.B. Pergolesiego, H. Purcella, A. Vivaldiego. W dziełach tych występowała na estradach krajowych i zagranicznych (Austria, Francja, Hiszpania).
Od roku 1992 związana z Zespołem Muzyki Dawnej Collegium Vocale, specjalizującym się w wykonawstwie renesansowej muzyki wokalnej a cappella. Występowała na niemal wszystkich ważnych festiwalach muzyki dawnej w Polsce, a także za granicą, m.in. w Danii, Niemczech, Szwecji, na Białorusi. Z zespołem tym nagrała materiał na trzy płyty CD, z których jedna – z muzyką Marcina Leopolity i Wacława z Szamotuł została uhonorowana nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej Fryderyk 2001 w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna, druga zaś – z polskimi pieśniami pasyjnymi była nominowana do nagrody Fryderyk 2004 w kategorii Muzyka Wokalna. W swym dorobku ma też wiele nagrań dla Polskiego Radia i TV.
Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Od 1984 roku związana z bydgoską Akademią Muzyczną, gdzie obecnie zatrudniona jest na stanowisku profesora. W gronie jej absolwentek jest wiele laureatek polskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Zasiada w jury krajowych konkursów wokalnych, prowadzi też kursy wokalne dla uczniów średnich szkół muzycznych.
W latach 2005-2012 była prodziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego w macierzystej uczelni. W kadencji 2012-2016 pełni funkcję prorektora ds. artystycznych.
Obok pracy zawodowej zajmuje się działalnością społeczną. Od 1995 roku jest członkiem Zarządu bydgoskiego Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego. Była dyrektorem czterech edycji Konkursu Wokalnego im. I.J. Paderewskiego.
Za swą działalność artystyczną i dydaktyczną wielokrotnie otrzymywała Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2012 otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla kultury polskiej.

Maria Murawska studiowała początkowo w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Olgi Ilwickiej–Dąbrowskiej, a następnie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Godziszewskiego. Umiejętności pianistyczne doskonaliła poza granicami kraju w Weimarze pod kierunkiem Ludwiga Hoffmana oraz na stażu w Rosyjskiej Akademii Muzyki pod kierunkiem Wiery Nosiny. Po ukończeniu studiów w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy rozpoczęła pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni. W roku 2003 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora sztuk muzycznych. Od roku 2008 jest zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego. Prowadzi również działalność pedagogiczną w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Zasiada jako juror w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Od 1990 roku pełniła funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego bydgoskiej Akademii Muzycznej; od roku 1997 była dziekanem tego wydziału. W latach 1999-2005 pełniła funkcję prorektora do spraw dydaktycznych, w tym studenckich, zaś od roku 2005-2012 – funkcję rektora uczelni. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. organizacji, nauki i współpracy z zagranicą.
Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka w kraju i poza jego granicami (Rosja, Niemcy, Włochy, Dania, Finlandia, Serbia, Ukraina, Francja, Austria, Chiny). Od 1983 roku jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, od 1996 roku – członkiem Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, członkiem Zarządu Towarzystwa – od 1997 roku, a od 2001 roku pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Prezydenta Bydgoszczy oraz Medalem Starosty Bydgoskiego. Otrzymała Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Wstęp – 10 zł