23.12.2012

Koncert Collegium Vocale

2012-12-23 o godzinie 17:00
Oranżeria Pałacowa

Koncert Collegium Vocale, prowadzenie koncertu Urszula Guźlecka.

Collegium Vocale w składzie:
Patrycja Cywińska-Gacka /sopran/
Janusz Cabała /kontratenor/
Michał Zieliński /baryton/
Łukasz Hermanowicz /baryton/

Bydgoski Zespół Muzyki Dawnej COLLEGIUM VOCALE działa od 1992 roku.
Wykonywany repertuar obejmuje msze, motety, pieśni religijne, kolędy oraz madrygały i pieśni świeckie kompozytorów europejskich epoki średniowiecza i renesansu.
Zespół wystąpił między innymi na festiwalach muzyki dawnej w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze, Brzegu Dolnym, Lublinie, Sandomierzu, Słupsku, Bytomiu, Katowicach i Bydgoszczy oraz za granicą: w Niemczech, Danii, Szwecji, we Włoszech i na Białorusi.
COLLEGIUM VOCALE współpracuje z lutnistami: Magdaleną Tomsińską i Henrykiem Kasperczakiem, oraz zespołami instrumentalnymi: Capella Bydgostiensis, Kwartet Pomorski, Trombastic i Ars Nova. Zespół ma w swoim dorobku 8 płyt kompaktowych, płytę DVD (tradycyjne kolędy polskie), nagrania radiowe i telewizyjne oraz Fryderyka.

Koncert w ramach projektu: „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko – pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku”.
Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzuje się bogactwem materialnego dziedzictwa kulturowego. W regionie występują obszary specyficzne pod względem cech kulturowych, między innymi, słynąca z architektury gotyckiej ziemia chełmińska czy obszar związany z dziedzictwem Piastów i zabytkami architektury romańskiej – Kujawy i Pałuki. Ponadto w krajobraz kultury województwa doskonale wpisują się mniejsze obiekty sakralne, posiadające bogatą historię i wielowiekową tradycję, które uzupełniają ofertę kulturalno-turystyczną województwa. Część właśnie tych obiektów, stanowiących charakterystyczne dla województwa budowle, została objęta zakresem Projektu. Przedsięwzięcie pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku” którego pomysłodawcą i Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie ma na celu ochronę i zachowanie obiektów sakralnych i kulturalnych województwa. Stan techniczny tych zabytków nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału kulturowego regionu, będącego przedmiotem zainteresowania turystów. Wiele obiektów znajduje się w złym stanie, co jest wynikiem wieloletnich zaniedbań w zakresie infrastruktury obiektu. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz remontowo-budowlanych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, co docelowo wpłynie na wykorzystanie potencjału województwa, zwiększenie atrakcyjności kulturowo-turystycznej regionu oraz ochronę i zachowanie dziedzictwa materialnego województwa. Projekt ma charakter projektu partnerskiego. Zaplanowano do zrealizowania 125 zadań dotyczących prac remontowo-budowlanych w zabytkach nieruchomych oraz prac konserwatorskich zabytków ruchomych i nieruchomych.
Dopełnieniem prac konserwatorskich jest oferta koncertowa, która ma na celu podkreślenie walorów akustycznych oraz użytkowych obiektów. Podczas realizacji koncertów w zabytkach, których wykonawcami będzie 10 zespołów kameralnych związanych z instytucjami muzycznymi regionu, zaprezentowane zostaną dzieła wybitnych kompozytorów od średniowiecza do końca XIX wieku. wiele z tych dzieł powstało specjalnie z myślą o obiektach sakralnych.

Wstęp wolny!