18.08.2012

Wystawa malarstwa Grzegorza Stachańczyka.

2012-08-18 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

Grzegorz Stachańczyk urodził się w 1963 w Jaworznie. W latach 1983-1988 Stachańczyk studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w pracowniach Jacka Rykały i Tomasza Jury. Od roku 1995 jest asystentem w Pracowni Rysunku i Kompozycji Projektowej Mariana Nowińskiego na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swej twórczości nawiązuje do dawnego malarstwa, głównie barokowego. Tworzy swego rodzaju współczesną sztukę alegoryczną w której łączy malarstwo z kolażem. Jego malarstwo kojarzone jest z twórczością członków przedwojennego Bractwa Św. Łukasza
(m.in J. Wydry).
Grzegorz Stachańczyk zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy malarskie instalacje.
Sztuka Stachańczyka oceniana jest jako jedno z najciekawszych zjawisk polskiego współczesnego życia artystycznego. Jego twórczość jedni krytycy uważają za wierną tradycji, a nawet anachroniczną, drudzy zaś uznają za przykład radykalnego postmodernizmu. Wydaje się, że racje są po obu stronach. Znaczna część jego prac powstała bowiem w efekcie inspiracji Biblią, uniwersalnym kulturowym archetypem, a zarazem traktująca przekaz Księgi jak punkt wyjścia do własnej wypowiedzi o człowieku, jego doświadczeniach i przeżyciach, od strony plastycznej zaś imponująca warsztatem i rzadką dzisiaj umiejętnością syntetyzowania dawnych stylów.