11.11.2012

Koncert Nadzyczajny z okazji narodowego Święta Niepodległości

2012-11-11 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa, Oranżeria Pałacowa

W programie:
Koncert 4 – osobowego zespołu wokalnego z Towarzystwa Polonijnego „Mazurek” z Rosji, obw. Wołgogradzki, który przyjechał do Polski na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego.

Recital „CO JEST OJCZYZNA” w wykonaniu Jerzego Zelnika.
Jerzy Zelnik – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, znany z roli Ramzesa XIII w filmie Jerzego Kawalerowicza Faraon, scenarzysta małych form teatralnych (monodramów, etiud), reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Nowego w Łodzi w latach 2005–2008. Został odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1997) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Prelekcja „Tworzenie się państwa w latach 1918 – 1922” dr hab. Jarosław Kłaczkow
Jarosław Kłaczkow – historyk. Studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1992-1997. W 2002 r. obronił doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii, w 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2011 r. jest zastępcą dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki. Prezes Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społeczno-politycznej Polski XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw wyznaniowych i dziejów miast (Kwidzyna, Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Torunia, Radomia). Jest autorem kilku monografii (m.in. Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2008; Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-1975, Toruń 2010) oraz redaktorem i współredaktorem kilku prac zbiorowych (m.in. Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, Toruń 2005; Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Zbiór studiów, Toruń 2009; Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, Toruń 2012). W 2011 r. opublikował wraz z S. Roszakiem podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Poznać przeszłość. Wiek XX (Warszawa 2011).

Koncert fortepianowy Marka Wroniszewskiego.
Marek Wroniszewski urodził się w 1982 roku w Bydgoszczy. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. w 2007 roku ukończył studia wydziały instrumentalnego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
w specjalności fortepian- klasa prof. Jerzego Sulikowskiego. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Szafarni, Warszawie, Krakowie, Koninie, Płocku. Doskonalił grę na kursach mistrzowskich w Dusznikach Zdroju, Nowym Sączu, Słupsku pod okiem wybitnych profesowów: T. Shebanowa, K. Popowa- Zydroń, B. Halska, J. Sulikowski,
V. Stencl, D. Spigelberg. Obecnie jest pracownikiem macierzystej uczelni. Zapraszany jest do współpracy z Morphing Vienna Chamber Orchestra, Filharmonią Kaliską, Filharmonią Pomorską. Oprócz działalności dydaktycznej koncertuje jako solista i kameralista.
W programie koncertu:
I. J. Paderewski – Legenda
Menuet G- dur
F. Chopin – Mazurki op.17
Polonez A -dur op.40

Prowadzenie Urszula Guźlecka

Wstęp wolny!

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!!!