30.10.2011

CXLII Koncert Pałacowy

2011-10-30 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

Koncert w wykonaniu Michaela Schmidta – Casdorffa (flet traverso), Karoliny Jesionek (flet traverso), Ewy Witczak (wiolonczela barokowa) i Doroty Zimnej (klawesyn).

W programie:

Jacques-Martin Hotteterre (1674 –1763) – Passacaglia h-moll

Michele Mascitti (1664-1760) – Trio sonate g-moll op. 6 nr 15
Preludio
Allegro
Largo
Allemanda-Andante
Giga-Allegro

Élizabeth Jacquette de la Guerre (1665-1729) – Piéces de clavecin (Livre de 1687): Prelude a-moll

Roberto de Visée (c. 1655 – c. 1733) – Suite a-moll
Prelude
Allemande
Sarabande
Gigue

Pietro Locatelli (1695-1764) – Sonata g-moll
Largo
Allegro
Largo
Allegro

Francesco Geminiani (1687-1762) – Sonata a-moll
Adagio
Allegro assai
Grave
Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Trio sonate G-dur BWV 1039
Adagio
Allegro ma non presto
Adagio
Presto

Michael Schmidt-Casdorff urodził się w Beckum w Północnej Westfalii. Studiował naukę gry na flecie współczesnym oraz flecie traverso w klasie Konrada Hüntelera w Hochschule für Musik w Detmold (wydział w Münster). Jest pierwszym flecistą Orkiestry XVIII Wieku Fransa Brüggena, Balthasar-Neumann-Ensemble pod dyrekcją Thomasa Hengelbrocka oraz Neue Düsseldorfer Hofmusik. Był wielokrotnie zapraszany przez Alice i Nikolausa Harnoncourt do realizacji projektów z Concentus Musicus Wien. Prowadzi kursy mistrzowskie w zakresie gry na flecie traverso oraz wykonawstwa muzyki kameralnej (m.in. w Bazylei, Warszawie, Karlsruhe, Salzburgu, Düsseldorfie, Neuburgu nad Dunajem). Jest wykładowcą Folkwang Hochschule w Essen oraz Hochschule für Musik und Theater München. Od 2009 roku prowadzi klasę fletu traverso w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Dorota Zimna ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie klawesynu prof. Urszuli Bartkiewicz, następnie Podyplomowe Studium Instrumentalistyki w tej samej uczelni. W 2010 roku została przyjęta na Studia Doktoranckie w AM
w Bydgoszczy. Uczestniczyła w klawesynowych kursach mistrzowskich prowadzonych przez Christinę Schornsheim, Nicolasa Parle’a, Andreasa Böttichera, Marka Krolla, Liliannę Stawarz, Alinę Ratkowską, oraz w kursach dla zespołów muzyki dawnej prowadzonych m.in. przez Michaela Schmidt–Casdorffa, Paolo Pandolfo, Williama Cartera, Jane Gover. Była koordynatorem projektu naukowo-badawczego „Zapomniane dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu digitalizację i rekonstrukcję zapomnianych dzieł znajdujących się w polskich archiwach kościelnych. W 2008 r. uczestniczyła w pracach nad publikacją nutową „Polska muzyka klawiszowa.
Z Wydawnictwa Józefa Elsnera” na klawesyn lub fortepian pod redakcją Urszuli Bartkiewicz.
Od 2005 roku jest wykładowcą w Zakładzie Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, od 2007 r. wykładowcą Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej odbywających się początkowo w Bydgoszczy, obecnie w Warszawie. Występuje jako solistka i kameralistka.
Do ważniejszych osiągnięć artystycznych należą m.in.: zdobycie wraz z zespołem Laboratoire de la Musique II Nagrody oraz Nagrody Publiczności na
11. Międzynarodowym Konkursie im. Biagio Mariniego w Neuburgu (Niemcy), współpraca z Paulem Esswoodem przy realizacji Mesjasza G.F. Haendla oraz opery H. Purcella Dydona i Eneasz, koncert Bach na 1,2,3, i 4 klawesyny
z Kwartetem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, cykl koncertów z zespołem Laboratoire de la Musique w ramach projektu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Ewa Witczak naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 10 lat. Ukończyła ZSM im. S. Moniuszki oraz OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie wiolonczeli prof. Renaty Marzec oraz w klasie wiolonczeli barokowej Markusa Möllenbecka. Jest laureatką stypendium Fundacji J&S Pro Bono Poloniae dla uzdolnionych uczniów szkół muzycznych II stopnia (2006/2007). Zdobyła III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Talents for Europe w Dolnym Kubinie (Słowacja, kwiecień 2006) oraz wyróżnienie na Międzynarodowym konkursie wiolonczelowym im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu (grudzień 2006).
Wraz z zespołem Laboratoire de la Musique ma na swym koncie następujące osiągnięcia: m.in. zwycięstwo w konkursie zespołów muzyki dawnej zatytułowanym Koncert na lunch, odbywającym się w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy (lipiec 2011), zdobycie II nagrody oraz Nagrody Publiczności na 11. Międzynarodowym Konkursie
im. Biagio Mariniego w Neuburgu (Niemcy, sierpień 2010), cykl koncertów Alte Musique – Junge Energie (Niemcy, sierpień 2010), cykl koncertów w ramach projektu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2010).
Brała udział w wielu mistrzowskich kursach muzycznych organizowanych w Busku Zdroju, Nowym Sączu, Kudowie, Łańcucie, Szklarskiej Porębie, Bałoszycach, Zamościu, Bydgoszczy, Serrapetronie (Włochy) w klasach m.in. prof. Tomasza Strahla, prof. Stanisława Firleja, prof. Andrzeja Orkisza.

Karolina Jesionek w 2008 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fletu współczesnego oraz Hochschule fur Kunste w Bremen w klasie fletu traverso Marteena Root. W 2011 uzyskała dyplom Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fletu traverso Michaela Schmidt-Casdorffa, u którego obecnie kontynuuje naukę na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki. W 2003 została stypendystką Prezydenta Miasta Katowic. Jest laureatką konkursu fletowego im. M. Katarzyńskiego (2003). Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich pedagogów jak: A. Adorian, J. Balint, B. Csalog, Ł. Długosz, P.L. Graf, J. Kotnowska, M. Kratochvilová, M. Wojciechowska, K. Zych. Współpracowała z Filharmonią Częstochowską, Filharmonią Opolską i Filharmonią w Katowicach. Zajmuje się pracą pedagogiczną oraz koncertuje w kraju i za granicą.

Wstęp – 5 zł