03.05.2011

Koncert Nadzwyczajny

2011-05-03 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

Recital fortepianowy Marii Murawskiej.

W programie:
F. Chopin – 4 Mazurki op. 6: fis – moll, cis – moll, E – dur, es – moll,
5 Mazurków op.7: B – dur, a – moll, f – moll, As – dur, C – dur,
4 Mazurki op. 24: g – moll, c – dur, As – dur, b – moll
—————————————————————————————————
K. Szymanowski – Mazurki op. 50 nr 1 – 6

Maria Murawska urodziła się w Chełmnie. Studia pianistyczne rozpoczęła
w PWSM w Poznaniu w 1977 roku (klasa prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej)
i od roku 1978 kontynuowała je w PWSM w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Godziszewskiego, uzyskując dyplom w 1982 roku. Swoje umiejętności doskonaliła na kursie pianistycznym w Weimarze (1980) pod kierunkiem
prof. Ludwiga Hoffmanna oraz podczas stażu w Rosyjskiej Akademii Muzyki
w Moskwie (1996) pod kierunkiem Wiery Nosiny.
Z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy związana jest od roku 1982 i kolejno zatrudniona na stanowiskach: asystenta w klasie prof. Jerzego Godziszewskiego (1982-1991), adiunkta (1991-1998), profesora (od 1998 roku).
Jej klasę ukończyło pięć absolwentek, z których trzy zostały zaangażowane jako akompaniatorki na Wydziale Wokalno-Aktorskim bydgoskiej Akademii. Jest również pedagogiem Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
(jej uczennica została laureatką III nagrody w Konkursie im. Ludwiga Stefańskiego – 1996). Jest jurorem makroregionalnych przesłuchań uczniów średnich szkół muzycznych.
W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pełniła funkcje: prodziekana Wydziału Instrumentalnego (1990-1996), dziekana Wydziału Instrumentalnego (1996-1999), prorektora do spraw dydaktyki (1999-2005). Od roku 2005 sprawuje funkcję Rektora. Jest również członkiem zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz członkiem SPAM-u.
W 1999 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Maria Murawska prowadzi także ożywioną działalność koncertową jako solistka
i kameralistka. Brała udział m.in. w XIX Festiwalu Muzyki Polskiej w Bydgoszczy, w II Konfrontacjach Chopinowskich w Antoninie, w cyklach koncertów poświęconych twórczości I. J. Paderewskiego. Występowała z recitalami
w wielu miastach Polski, Rosji, Niemczech i Danii. W 1996 roku dokonała nagrań utworów F. Chopina i I. J. Paderewskiego dla archiwum Polskiego Radia. W roku 1997 wykonała recital w wilii \”Atma\” w Zakopanem, w programie którego znalazła się m.in. III Sonata K. Szymanowskiego. W 1998 r. wystąpiła na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.

Wstęp – 5 zł