13.03.2011

CXXXIV Koncert Pałacowy

2011-03-13 o godzinie 17:00

Recital fortepianowy prof. Katarzyny Popowej – Zydroń.

Katarzyna (Ekaterina) Popowa-Zydroń – polska pianistka pochodzenia bułgarskiego. Studia w zakresie gry na fortepianie ukończyła z wyróżnieniem
w 1973 roku w klasie prof. Zbigniewa Śliwińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Gdańsku. Studia podyplomowe odbyła w Hochschule für Musik und darsteilende Kunst we Wiedniu, w klasie prof. Alexandra Jennera. Oprócz tego uczestniczyła w kursach mistrzowskich Susanne Rocha, Dietera Zechlina, i Georgy Seboka. Jest laureatką krajowych konkursów – IV Ogólnopolski Festiwal Młodych Muzyków,
II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny oraz półfinalistką DC Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w W-wie w 1975 r. IV wyróżnienie), Konkursu Pianistycznego w Terni – Włochy w 1975 r, i Konkursu Pianistycznego ARD
w Monachium w 1978 r.

Koncertuje w kraju i zagranicą. Jej repertuar obejmuje dzieła od Baroku po muzykę XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mozarta, Beethovena
(m.i. Sonata op.106) Schuberta, Schumanna, Chopina, Debussy\’ego, Bartoka i innych. Jej udziałem są także prawykonania polskiej muzyki współczesnej. Pianistka uprawia również w szerokim zakresie kameralistykę – duet fortepianowy, zespoły duetowe ze skrzypcami, wiolonczelą, fletem, zespoły triowe i kwintetowe oraz współpraca z wokalistami, m.i. z Urszulą Kryger, Piotrem Kusiewiczem, Florianem Skulskim i innymi.

Krytycy muzyczni tak piszą o jej wykonawstwie: „…jej wykonanie koncertu G-dur Beethovena było kreacją…\”, „…Chopin w interpretacji Katarzyny Popowej – Zydroń jest współczesny, bez przerysowań, pełen prostoty. Solistka umie głęboko przeżyć lirykę Chopina, jego nastroje tragiczne…\”, „…Pianistka Katarzyna Popowa – Zydroń potwierdziła raz jeszcze swą wysoką klasę. Dawno nie słyszana na estradzie pokazała lwi pazur, znakomite, wielobarwne brzmienie fortepianu, panowanie nad klawiaturą…\”, „… nieprzeciętna dbałość o dźwięk. Pianistka potrafiła zbudować całkiem odrębny, muzyczny świat. Dźwięk
potrafił wzruszyć – zasmucić, zadziwić, odprężyć. Katarzyna Popowa – Zydroń to artystka na wskroś romantycznej natury. Ogromne zaangażowanie, pełne przekonanie co do własnych interpretacji udziela się słuchaczom, którzy zostają wciągnięci w ową tworzoną przez pianistkę rzeczywistość. Maestria techniczna, muzykalność najwyższego lotu, nieprzeciętna indywidualność interpretacji…\”

W roku 1996 Katarzyna Popowa-Zydroń założyła wraz z kolegami – muzykami Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, które organizuje znane ze swego wysokiego poziomu koncerty kameralne oraz Międzynarodowy Festival \”Musica nos unit\”. Za swą działalność społeczną została odznaczona medalem księcia Mściwoja, przyznawanym przez Radę Miejską. W 2004 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2005 – medal \”Gloria artis\” oraz Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski.

Katarzyna Popowa-Zydroń jest związana od lat z pedagogiką. Obecnie jest profesorem fortepianu w Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nierzadko prowadzi utalentowanych uczniów
w średnich szkołach muzycznych w województwie Pomorskim i Kujawsko-Pomorskim, Jest zapraszana do prowadzenia kursów mistrzowskich w kraju
i zagranicą, seminariów dla nauczycieli fortepianu oraz lekcji otwartych
i konsultacji. Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wielokrotnie członek jury na konkursach krajowych i zagranicznych. Jej uczniowie zdobywają czołowe miejsca na konkursach pianistycznych w Polsce
i zagranicą, prowadzą ożywioną działalność koncertową, a niektórzy z nich
z powodzeniem zajmują się pedagogiką, również zagranica. Do jej uczniów należą m.i. Ewa Jasińska (ob. zam. w Chile), Paweł Rydeł (adiunkt w AM w Gdańsku), Ireneusz Manuszewski (ob. zam. w Niemczech), Piotr Kępiński (adiunkt AM w Bydgoszczy, wybitny kameralista), Marek Ruszczyński (ob. zamieszkały
w Londynie), Aleksandra Mozgiel, Agata Nowakowska, obie laureatkami wielu konkursów w kraju i zagranicą, Julia Stetkiewicz i Katarzyna Borek, obie wielokrotnymi laureatkami konkursów krajowych i zagranicznych, uczestniczki polskiej ekipy na Konkursie Chopinowskim w 2000 r, Elżbieta Pasierowska (adiunkt w AM w Gdańsku), Krzysztof Herdzin (znany jazzman), Agnieszka Chełkowska (ob. zam. w Islandii) Karolina Nadolska (laureatka Konkursu Chopinowskiego w Mariańskich Łaźniach w 2003 r), Rafał Blechacz
(W październiku 2005 roku bezapelacyjnie zwyciężył w XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina), Michio Nishihara Toro, Takayuki Hirata itd.

Wstęp – 5 zł