17.10.2010

KONCERT NADZWYCZAJNY z okazji 50-lecia pracy artystycznej prof. Jana Paruzela!

2010-10-17 o godzinie 17:00
Zespół pałacowo - parkowy w Lubostroniu

Dyrektor Pałacu lubostroń
Andrzej Budziak zaprasza:

17.10.2010r.,godz.17.00
Sala Rotundowa

KONCERT NADZWYCZAJNY z okazji 50-lecia pracy artystycznej
PROF. JANA PARUZELA

Radosław Kurek-fortepian

Jan Paruzel – dyplom ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Katowicach (klasa prof. Jerzego Kosmali) otrzymał
w 1966 roku. Swój kunszt uzupełniał podczas kursu u Daniela Beniamini
w LasPalmas. Uczył również w Conservatorio Superior de Las Palmas. Przed wyjazdem był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Gdańsku
oraz w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy od początku jej istnienia.
W latach 1960-1964 był zatrudniony jako solista grupy altówek w Operze Śląskiej w Bytomiu.
Grał prawie wszystko to, co można grać na altówce: koncerty
z orkiestrami, recitale oraz muzykę kameralną.
Od roku 1965 do roku1987 był koncertmistrzem altówek w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a w latach 1987-1998 był pierwszym solistą Filharmonii w Las Palmas (Gran Canaria).
Występował też gościnnie jako lider grupy m.in. z Filharmonią Poznańską podczas Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych
im. H. Wieniawskiego oraz na Festiwalu Brahmsowskim we Włoszech (1973), również z Filharmonią Narodową podczas tournee po Anglii (1984). Jako lider grupy altówek grał z wieloma polskimi orkiestrami: Filharmonią Narodową, Fiharmonią Bydgoską, Filharmonią Poznańską, Fiharmonią Zielonogórską, oraz Orkiestrami Kameralnymi. Z wszystkimi tymi orkiestrami grał również za granicą.
Przez 40 lat swojej artystycznej działalności występował z recitalami
we wszystkich możliwych zespołach kameralnych od smyczkowych
aż po kombinacje z instrumentami dętymi, a także jako solista podczas
koncertów symfonicznych w kraju i poza jego granicami.
Z orkiestrą w Las Palmas nagrał 30 CD wykonując partie solowe
w utworach G. Mahlera, K. Szymanowskiego, M. Ravela i innych kompozytorów.
Z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy związał się od chwili utworzenia
Filii tj. od 1974 roku zajmując kolejno stanowiska starszego wykładowcy
(1974), docenta (po przewodzie kwalifikacyjnym 1981), profesora (1998).
W latach 1981-1987 i ponownie od roku 1999 jest członkiem senatu
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w latach 1985-1987 reprezentował uczelnię w Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Za swoją
działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał Nagrodę Rektora
(1981, 1985, 1999, 2000), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1983).
W latach 2003 – 2008 pełnił funkcję Kierownika Katedry Instrumentów
Smyczkowych i Kameralistyki. Obecnie jest Dziekanem Wydziału
Instrumentalnego. Posiada również hiszpański tytuł : Profesor Superior
de viola. Wychował 11 absolwentów – ośmiu w Bydgoszczy, dwóch
w Gdańsku i jednego w Las Palmas; sześcioro z nich to koncertmistrzowie
w orkiestrach -Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Łódź, Bremerhaven,
Saarbrucken (Niemcy). Jego studenci zdobywali nagrody i wyróżnienia na
konkursach ( K. Lewińska – Słowenia IV, III i wyróżnienie w Poznaniu –
M. Mazur – Wyróżnienie w Poznaniu). Teraz pracują na stanowiskach
solistów w orkiestrach w kraju i za granicą. Bydgoszcz ( obydwie orkiestry) Gdańsk, Łódź, Bremenhaven.

W programie:

* Franciszek Schubert – Sonata \”Arpeggione\”
Allegro moderato
Adagio
Allegretto

* Max Bruch – Romans op.85

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* Alfred Schnittke – Suita wiolonczelowa w transkrypcji na altówkę
Pastorale
Balet
Menuet
Fuga
Pantomima

* Dymitr Szostakowicz – Preludia op. 34 (7 części)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!