25.04.2010

CXX Koncert Pałacowy

2010-04-25 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

Koncert w wykonaniu Katarzyny Bąkowskiej (skrzypce) i Joanny Czapińskiej – Wróblewskiej (fortepian).

W programie:
Franz Schubert (1797-1828) – Sonatina a-moll na skrzypce i fortepian
Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Sarabanda i Double z Partity h–moll na skrzypce solo BWV 1002
Francesco Geminiani (1687-1762) – Sonata A-dur na skrzypce i b.c.
– Sonata e-moll na skrzypce i b.c.

—————– przerwa —————–

Robert Schumann (1810-1856) – Fantazja C-dur op. 131 w wersji na skrzypce
i fortepian
Henryk Wieniawski (1835-1880) – Kujawiak h-moll
– Pieśń polska

Katarzyna Bąkowska ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
w Bydgoszczy w klasie prof. Henryka Keszkowskiego. Obecnie jest adiunktem
w tejże uczelni, a od 2006 roku pedagogiem klasy skrzypiec ZSM II stopnia Bednarska w Warszawie. Doskonaliła swe umiejętności na studiach podyplomowych w Indiana University School of Music (Bloomington, USA)
u prof. Henryka Kowalskiego i prof. Franco Gulli (1998-1999). Była stypendystką wielu instytucji promujących utalentowanych artystów. Otrzymała stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Fundacji Kościuszkowskiej, Dorothy Richard Starling Foundation, Warszawskiej Fundacji Kultury, Rządu Francuskiego, FAME Festival & School oraz Fundacji przy Konserwatorium w Nicei i Lozannie. Była finalistką konkursu Tadeusza Wrońskiego na skrzypce solo w Warszawie, gdzie otrzymała wyróżnienie (1995). Brała udział w festiwalach muzycznych
i koncertach kameralnych, m.in. w Festiwalu Mozartowskim we Wrocławiu, Koncercie Roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Filharmonii Opolskiej, Filharmonii Krakowskiej, Łazienkach Królewskich, Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Musica Sacra Sopot, Summer Festival w Bloomington, Fame Festival
w Lawrenceville, Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Festiwalu Organowym w Limanowej, Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
w Krasnobrodzie, koncertach letnich z cyklu Akademia w zabytkach Bydgoszczy. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji muzycznych w Polsce, Francji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych, pracując pod kierunkiem wybitnych artystów: Henryka Keszkowskiego, Erica Friedmana, Gerarda Poulet, Dong-Suk Kanga, Pierre Amoyala i Pawła Giliłowa. Pasjonuje ją również muzyka dawna. Swoje zainteresowania w tym kierunku rozwijała u boku Agaty Sapiechy oraz Lucy van Dael na kursach w Wilanowie i w Krakowie.
Od 2006 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego. Bierze również udział w licznych seminariach i wykładach (w tym dla uczniów średnich szkół muzycznych) prezentując zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej.
Od roku 2006 jest organizatorem i wykładowcą Kursów Mistrzowskich w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
W działalności artystycznej Katarzyny Bąkowskiej szczególne miejsce zajmują recitale kameralne. W jej repertuarze znajdują się utwory od baroku do muzyki
XX wieku. W 2006 roku publiczność w Bydgoszczy i w Gdańsku miała okazję wysłuchać 6 Sonat J.S. Bacha na skrzypce i klawesyn obligato w wykonaniu artystki wraz z klawesynistką Urszulą Bartkiewicz i wiolonczelistą Anną Sawicką. Szczególnie bliska jest jej muzyka polskich kompozytorów, zwłaszcza Szymanowskiego, Wieniawskiego i Paderewskiego. Jest gorącym propagatorem muzyki polskiej na licznych koncertach w Polsce i za granicą. Wspólnie z pianistką Joanną Czapińską–Wróblewską wzięły udział w obchodach roku Paderwskiego, a wykonana przez nie Sonata a-moll została zarejestrowana na płycie CD (2000). Ostatnio koncertowała w USA w Chicago w Nord Shores Center for Performing Arts oraz, na zaproszenie Polish Study Center i prof. Henryka Kowalskiego
w Bloomington, gdzie razem z Anną Sawicką prezentowały utwory na duo skrzypce-wiolonczela (Ravel, Kodaly), a wraz z klawesynistką Marzeną Buchwald, muzykę polskiego baroku (Jarzebski, Zielenski, Żelechowski i in.).
Od bieżącego roku akademickiego, wspólnie z Franciszkiem Jasionowskim, odbywa staż artystyczny w klasie kameralistyki fortepianowej
prof. Maji Nosowskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie.

Joanna Czapińska-Wróblewska – absolwentka Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (1991), laureatka odznaczenia Primus Inter Pares przyznanego przez Fundację na Rzecz Młodzieży Wybitnie Zdolnej i Jej Nauczycieli pod patronatem Prezydenta RP. Doskonaliła swoje umiejętności na wielu mistrzowskich kursach pianistycznych i kameralnych pracując pod kierunkiem artystów tej miary co Tatiana Szebanowa, Paweł Giliłow, Pierre Amoyal, Andrzej Tatarski i Maria Szwajgier-Kułakowska.
Od 1995 r. jako pianistka-kameralistka towarzyszy skrzypkom, wiolonczelistom
i altowiolistom na międzynarodowych kursach i konkursach zdobywając liczne wyróżnienia za akompaniament. Koncertowała lub współpracowała z tak znanymi solistami i pedagogami jak Bartłomiej Nizioł, Ivan Monighetti, Arto Noras, Jadwiga Kaliszewska, Konstanty Andrzej Kulka, Jan Stanienda, Bartosz Bryła, Reiner Schmidt, Tomasz Strahl, Piotr Reichert oraz Ulf Tischbirek.
Występowała na licznych festiwalach i koncertach w kraju i za granicą (Szwajcaria, Włochy, Niemcy, Japonia, Austria, Czechy i Rumunia). Obecnie jest adiunktem w Katedrze Instrumentów Smyczkowych i Kameralistyki bydgoskiej Akademii Muzycznej.

Wstęp – 5 zł