07.03.2010

CXVII Koncert Pałacowy

2010-03-07 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

Koncert w wykonaniu Olgi Maroszek (alt), Andrzeja Niemierowicza (baryton)
i Rafała Gzelli (fortepian).
Program:
Dymitr Kabalewski – 10 sonetów do słów W. Szekspira:
– \”Żyć będę…\”,
– \”Strudzony drogą…\”,
– \”Mocniej cię kocham…\”,
– \”Gdy w kręgu myśli słodkich…\”,
– \”Usypia Kupid…\”,
– \”O gdybyś sobą został…\”,
– Muzyką słuchać cię…\”,
– \”Gdy umrę, żałuj mnie…\”,
– \”Więc gardź mną dzisiaj…\”,
– \”Czemu się nową chwałą nie okrywa…\”
Wyk. – Olga Maroszek

Tadeusz Baird – 4 sonety miłosne do słów W. Szekspira:
– \”Spójrz, co tu ciche serce wypisało…\”,
– \”Drwię, mając ciebie z całej ludzkiej pychy…\”,
– \”Słodka miłości…\”,
– \”Jakże podobna zimie jest rozłąka…\”,

F. Chopin – \”Precz z moich oczu …\”
M. Karłowicz – \”Mów do mnie jeszcze…\”
\” Zawód\”
J. Gall – \”Dziewczę z buzią jak malina\”
\” Gdybym był młodszy\”
St. Niewiadomski – \”Najpiękniejsze piosnki\”
\” Astry\”

Olga Maroszek – studiuje śpiew operowy na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie
prof. Krystyny Rorbach. Brała udział w koncertach oratoryjnych
w Akademii oraz Filharmonii Łódzkiej (Oratorium na Boże Narodzenie
C. Saint – Saënsa oraz wielu innych koncertach kameralnych).

Andrzej Niemierowicz – ukończył PWSM w Łodzi w 1979 roku
(u prof. J. Pietrszkiewicz). Laureat I Konkursu Wokalistyki Operowej im. Didura. Od 30 lat solista Teatru Wielkiego w Łodzi. Uczestnik wielu festiwali krajowych
i międzynarodowych, koncertuje w kraju i za granicą.
Prowadzi klasę śpiewu w Akademii Muzycznej w Łodzi.

Rafał Gzella – ur. w 1959 roku. Ukończył Fortepian i Teorię Muzyki
w Akademii Łódzkiej; adiunkt na Wydziale Instrumentalnym (Katedra Fortepianu). Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Wokalno – Aktorskim. Prowadzi działalność koncertową (solową i kameralną). Uzupełnieniem artystycznej działalności jest twórczość kompozytorska – głównie w zakresie liryki wokalnej.

Wstęp – 5 zł