11.11.2009

Koncert Nadzwyczajny z okazji Święta Niepodległości

2009-11-11 o godzinie 17:00
Zespół pałacowo - parkowy w Lubostroniu

W PROGRAMIE:

* Koncert Chóru Męskiego im. Stanisława Moniuszki w Żninie.
Dyrygent: Beata Różańska

Chór założony został w dniu 7 lutego 1909 roku w Żninie jako „Koło Śpiewackie Polskie”, którego głównym celem było podtrzymywanie przez śpiew ducha narodowego, nauka mowy polskiej, tradycji i patriotyzmu. Już w następnym roku Koło przystąpiło do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego – Okręgu XII Wągrowieckiego, a w Żninie odbyły się pierwsze „zawody” z udziałem chórów okręgu wągrowieckiego oraz zespołów z Poznania i z Bydgoszczy. W czerwcu 1914r. Koło brało udział w Poznaniu w X Walnym Zjeździe Śpiewackim z udziałem 91 Kół związkowych oraz chórami z Westfalii, Nadrenii i Górnego Śląska. Również w 1924r. Koło nasze brało udział w XI–tym Zjeździe Śpiewackim Wielkopolskim, a II–gim Wszechpolskim w Poznaniu. W tym samym roku z okazji 15–lecia Koła został poświęcony sztandar chóru, a jego fundatorem było społeczeństwo m. Żnina. 1925r. miał miejsce pamiętny koncert, podczas którego chórem gościnnie dyrygował sam F. Nowowiejski. Wojny światowe 1919 i 1939 roku wstrzymały „żnińskie muzykowanie”. Podczas okupacji hitlerowskiej wielu członków chóru walczyło na różnych frontach, a ci którzy pozostali w mieście z narażeniem życia bronili jego pamiątek. Po odzyskaniu niepodległości na Pałukach znów ożywił się ruch śpiewaczy. Pierwszy koncert w powojennej Polsce wywołał duże zainteresowanie miejscowego społeczeństwa, a do repertuaru włączono utwory St. Moniuszki, którego chór obrał sobie za patrona. W okresie międzywojennym i po wojnie zespół pracę na niwie śpiewaczej poszerzył
o wystawianie sztuk teatralnych i operetek. Przedstawienia te zyskiwały sobie szerokie kręgi odbiorców. W ponad 50-letnią historię powojennej Polski żniński „MONIUSZKO” wpisał się jako aktywny uczestnik wszystkich ważnych uroczystości i rocznicowych obchodów na terenie miasta i oddziału PZChiO. Równocześnie dobrze reprezentował się podczas regionalnych i ogólnopolskich konkursów i festiwalu. Swój kunszt artystyczny miał również przyjemność zaprezentować dwukrotnie (1994 i 1996) w Holandii, a w 1998r. na Litwie. Chór „Moniuszko” za swoją bogatą organizacyjno-artystyczną pracę otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, a w śród nich tak ważne jak: Nagroda Ministra Kultury
i Sztuki, I miejsce na Ogólnopolskim Cukrowniczym Festiwalu Zespołów Artystycznych, II miejsce (2-krotnie) w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Społemowskich, Puchar Wojewody (6-krotnie), w Konkursie Chórów o Puchar Wojewody Bydgoskiego i Marszałka woj. kujawsko-pomorskiego, Medal „Za szczególne zasługi dla woj. bydgoskiego”, Złota Odznaka Zarządu Głównego „SPOŁEM”, medal Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego im. T. Małachowskiego oraz Odznakę Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym Polskiego Związków Chórów i Orkiestr. Na przestrzeni 90-letniego istnienia zespół w okresie przedwojennym utrzymywał się z własnych składek, organizowanych zabaw
i balów oraz ofiarności społeczeństwa, a w latach powojennych działał pod patronatem Klubu Sportowego „Pałuczanka” (1945-1948), Cukrowni w Żninie (1948-1951), PSS „Społem” w Żninie (1951-1993) i od 1993r. Urzędu Miejskiego w Żninie. Chór bierze udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Chórów Męskich. Co 5 lat w sposób bardzo uroczysty obchodzi swój jubileusz. Jest stałym wykonawcą na grudniowych koncertach w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Z koncertami kolęd regularnie odwiedza zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej. Obchodząc święto św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, corocznie chór przygotowuje nowe utwory sakralne na tę okazję. Jest bardzo aktywnym propagatorem kultury Pałuk w Polsce i za granicą.
W bieżącym roku chór obchodzi jubileusz 100 – lecia istnienia.
Obecnie, od 1990, dyrygentem chóru jest: mgr Beata Różańska.
Urodzona w Mogilnie. Jest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Chóralistyką zajmuje się od 1990 roku prowadząc różne zespoły wokalne,
a przede wszystkim chór \”MONIUSZKO\”, którego jest szefem artystycznym
i dyrygentem. Pod Jej kierownictwem systematycznie wzrasta poziom artystyczny zespołu, co umożliwia chórowi uczestnictwo w prestiżowych koncertach, konkursach krajowych i zagranicznych.
Za swą działalność otrzymałą nagrody Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta oraz Odznakę Honorową Srebrną PZChiO.

Program koncertu:
1. \”Moja piosnka\” – muz. Józef Świder, słowa: C. K. Norwid
2. \”Do Ojczyzny\” – muz. Feliks Nowowiejski
3. Kołysanka :Z gór Izaro\” – opr. Wiktor Buchwald
4. \”O ziemio Ojców\” – mel. chorwacka
5. Chór niewolników z opery Nabucco – Giuseppe Verdi
6. Chór żołnierzy z opery \”Faust\” Charles Gounod

7. \”Pomerania cantat\”
8. \”Yesterday\” – The Beatles
9. \”Pieśń rycerska\” – Stanisław Moniuszko
10. \”Can you hear me?\” – Bob Chilcot
11. \”O when the saints\” – opr. Denis Hood

* Prelekcja prof. zw. dr hab. Wiesława Mariana Olszewskiego.
Wiesław Marian Olszewski (ur. 1956) – prof. zw. dr hab., polski historyk, podróżnik.
Specjalizuje się w dziejach krajów Dalekiego Wschodu i obszaru Pacyfiku, kolonializmie XIX-XX w. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Doktorat w 1984 r. na podstawie rozprawy Polityka kolonialna Francji w Indochinach w latach 1858-1907 (promotor: Antoni Czubiński). Habilitacja w 1992 r. na podstawie rozprawy Historia Wietnamu.
Był wielokrotnym gościem programu TVP2 Podróże z żartem.

* \”Drogi do Niepodległej\”. Otwarcie wystawy malarstwa i grafiki ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Kurator wystawy: Inga Kopciewicz.

Wstęp wolny!

Impreza dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Żninie.