14.06.2009

CVI Koncert Pałacowy

2009-06-14 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

Koncert Jadwigi Stanek (altówka) i Alicji Tarczykowskiej (fortepian).

W programie:
Henry Eccles – Sonata g-moll
Largo
Allegro
Adagio
Allegro vivace

Alfred Schnittke – Suite in the Old Style (1972)
[Transkrypcja na altówkę – Y. Tkanov]
Pastorale
Ballet
Minuet
Fugue
Pantomime

Ralph Vaughan Williams – Romance for viola and piano

Johannes Brahms – Scherzo – Allegro aus der ‚,F.A.E.“ Sonate (1853)

__________________ przerwa __________________

Rebecca Clarke – Sonata for viola and piano (1919)
Impetuoso
Vivace
Adagio – Allegro

Jadwiga Stanek jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie altówki prof. Jana Paruzela (2006). Doskonaliła swe umiejętności na wielu Mistrzowskich Kursach Interpretacji Muzycznej w kraju i za granicą współpracując z takimi artystami jak: Bruno Giuranna (2008), Victor A. Pikayzen (2006), Kurt Lewin, Jan Paruzel, Błażej Sroczyński, Zygmunt Jochemczyk. Pracę zawodową związała przede wszystkim ze swoją macierzystą Uczelnią gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta w klasie altówki prof. Jana Paruzela. Prowadzi także akademickie zespoły kameralne. W repertuarze posiada znaczące pozycje literatury altówkowej, w tym utwory J.S. Bacha, J. Brahmsa, M. Brucha, P. Hindemitha, C. Francka, D. Szostakowicza, G. Bacewicz, A. Schnittkego oraz mniej znane pozycje kameralistyki wokalno–instrumentalnej początku XX wieku:
H. Reuttera oraz C.M. Loefflera. Działalność koncertowa obejmuje regularne recitale solowe a także współpracę z orkiestrami symfonicznymi oraz kameralnymi m.in.: Orkiestrą Kameralną Capella Bydgotiensis, Orkiestrą Symfoniczną Opery Nova w Bydgoszczy, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.
Od 2007 roku jest pracownikiem Filharmonii Pomorskiej.
Jadwiga Stanek gra na instrumencie Wojciecha Topy z 2004 roku.

Alicja Tarczykowska jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej (2006). Następnie doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończyła
w 2008 roku. Jako stypendystka programu Socrates Erasmus kształciła się również w Istituto Musicale Achille Peri w Reggio Emilia we Włoszech w klasie prof. Ennio Pastorino i prof. An Li Pang (2005). Ponadto brała udział
w mistrzowskich kursach pianistycznych prowadzonych przez takich profesorów jak Katarzyna Popowa-Zydroń (2007, 2008), Aleksiej Orłowiecki (2004-2006), Andrzej Jasiński (2004) oraz Jerzy Sulikowski (2003). Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako pianista-kameralista na Wydziale Instrumentalnym oraz na Wydziale Wokalno-Aktorskim macierzystej Uczelni.
Uczestniczyła w Międzynarodowych Festiwalach Muzycznych oraz koncertach w Austrii, Czechach i we Włoszech. Brała udział w programach Telewizji Polskiej. Zdobywała nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych i krajowych konkursach pianistycznych, m.in. w Paryżu (1995), Pradze (1999), Łodzi (1999), Warszawie (2000) i Płocku (2001). W 2006 roku wystąpiła jako solistka na koncercie z Akademicką Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Zygmunta Rycherta w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy rejestrowanym przez Telewizję Polską oraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Rubena Silvy w Dworze Artusa w Toruniu. Prowadzi ożywioną działalność jako kameralistka, współpracując z muzykami wielu specjalności. W tej roli występowała m.in. na Koncertach w ramach XXI Letniej Akademii Muzycznej w Żaganiu (2008).
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001, 2005), Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2005), jak również laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Torunia (2000).

Po koncercie zapraszamy na otwarcie wystawy prac Witolda Pochylskiego z Mogilna oraz młodzieży uczestniczącej w \”Młodzieżowych Warsztatach Twórczych – Promocja kultury i sztuki ludowej\”.
Witold Pochylski urodzony w 1960 roku w Mogilnie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom w pracowni malarstwa u prof. J. Kaczmarskiego oraz pracownie witrażu ad. K. Łyskowskiego w 1987 roku. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i witrażem oraz działaniami plastycznymi w tzw. \”miejscach ujawnionych\”. Brał udział w ponad 40 wystawach zbiorowych oraz w 20 wystawach indywidualnych.

Rysunek jako faza przygotowawcza, forma zapisu koncepcji plastycznej- to tylko jedna strona, jedno ujęcie czy zaszeregowanie rysunku. Porządkowanie i precyzowanie zapisu spowodowało, że przestał być wyłącznie elementem pomocniczym. Jest ważny jako akt bezpośredniej ekspresji, jako sposób myślenia i rozładowania napięcia, jako zapis syntetyczny. Wypowiedź rysunkowa jest spontaniczna, pierwsza, szybka, wprost i autentyczna. Jako system znaków jest równocześnie systemem myślenia, widzenia i wyrażania.
Rysunek jest czynnością porządkującą i nazywającą rzeczywistość. Rysunek może być zapisem procesu twórczego, luźną notatką, lub formą pełnioną i skończoną. Jako niezastąpiony środek wyrażania przeżyć i wydarzeń , zapisów i notatek. Jest formą wypowiedzi plastycznej tej współistniejącej lub czasem jedynej.
Rysunek jak żadna inna forma umożliwia mi budowanie notatnika, który rozszerza się w czasie, jest otwartym zestawem prac o swoistej naturze własnej. Jest zbiorem refleksji, zapisków, zestawionych fragmentów codzienności, swobodnych i uporządkowanych skojarzeń znaczeniowych. Jest polem emocji, pierwszych odniesień, ma naturę ulotną, oczekującą nazwania, zarysowania, wypełnienia treścią.

Wstęp – 5 zł
Impreza dofinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.