20.01.2008

LXXXIV Koncert Pałacowy

2008-01-20 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

W programie:
1. opr. J. Świder – Wśród nocnej ciszy
2. F. Nowowiejski – Witaj Jezu ukochany
3. opr. J. Świder – Lulajże Jezuniu
4. opr. J. Świder – Przybieżeli do Betlejem
5. J. Świder – Mozaika kolędowa I
6. Wacław z Szamotuł – Już się zmierzcha
7. F. Nowowiejski – Parce Domine
8. S. Rachmaninow – Bogoroditse dievo
9. A. Pärt – Bogoroditse dievo
10. P. Czajkowski – Swiatyj Boże
11. K. Szymanowski – A chtóż tam puka

————– przerwa—————-

12. R. Twardowski – Regina coeli
13. M. Zieliński – Alleluja
14. R. Twardowski – Lauda Sion
15. M. Jasiński – Jubilate Deo
16. S. Niewiadomski – Christus natus est nobis
17. opr. J. Świder – Gdy się Chrystus rodzi
18. opr. J. Świder – Gdy śliczna Panna
19. opr. S. Niewiadomski – W dzień Bożego narodzenia
20. J. Świder – Mozaika kolędowa II

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy powstał w 1986 roku. Członkami zespołu są studenci wydziałów Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej, Teorii Muzyki, Kompozycji i Reżyserii Dźwięku oraz Instrumentalnego. Chór występował zarówno
w Bydgoszczy, jak i w wielu miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego,
w kraju i za granicą. Brał udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach
i konkursach chóralnych. Do najważniejszych osiągnięć chóru zaliczyć należy: I nagrodę
w kategorii chórów mieszanych i III nagrodę w kategorii chórów żeńskich podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Neuchatel w Szwajcarii (1987), Dyplom
z wynikiem Tres bien na Międzynarodowym Festiwalu w Montreux w Szwajcarii (1991),
I Nagrodę oraz Nagrodę dla najlepszego chóru zagranicznego w Międzynarodowym Konkursie Chórów Studenckich w Bańskiej Bystrzycy w Słowacji (1993), Nagrodę
im. H. Karlińskiego podczas Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat 1994, Puchar Wojewody Bydgoskiego w latach 1993, 1994 i 1996.
W maju 1995 roku chór uczestniczył w uroczystościach związanych z 50. rocznicą zakończenia II wojny światowej, które odbyły się w Kolonii i w Hamburgu. Zespół wykonał po raz pierwszy specjalnie na tę okazję napisany utwór K. Meyera Te Deum. W październiku 1995 roku zdobył I nagrodę podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi.
W kwietniu 1996 roku zespół uczestniczył w renomowanym Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Montreux (Szwajcaria), gdzie uzyskał dyplom Excellent avec felitationos du Jury oraz jedną z dwóch głównych nagród: nagrodę Wydawnictwa Barenreiter z Bazylei
i Kassel. W roku 1997 Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy uczestniczył
w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie,
w Ogólnopolskim Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych oraz w uroczystościach
z udziałem Papieża Jana Pawła II.
Do ważniejszych osiągnięć chóru w roku 1998 zaliczyć należy: II nagrodę oraz Nagrodę Dyrektora Programu II Polskiego Radia dla Najlepszego Chóru Polskiego podczas
IV Międzynarodowych Spotkań Chóralnych Arti et Amicitiae w Bydgoszczy, udział
w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Cork (Irlandia) oraz koncerty w Wielkiej Brytanii i Francji, III Nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Sakralnej w Rumi, Puchar Wojewody Bydgoskiego w kategorii Chórów Akademickich.
W roku 1999 Chór uzyskał następujące nagrody i wyróżnienia: dyplom z wynikiem Tres bien podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Montreux (Szwajcaria), wyróżnienie im. H. Karlińskiego (II Nagroda) na Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat, I Nagrodę w kategorii małych zespołów wokalnych na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym
w Fivizzano (Italia), Nagrodę główną – Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii chórów akademickich na Konkursie Chórów w Bydgoszczy.
W styczniu roku 2000 wykonał wspólnie z Chórem Akademickim AM Wielką Mszę h-moll
J.S. Bacha podczas Festiwalu Bachowskiego w Mannheim. W tym samym czasie był wykonawcą dwóch koncertów współczesnej muzyki polskiej w Mannheim i w Viernheim. Jednym z największych sukcesów w historii Chóru było uzyskanie II Nagrody w kategorii chórów kameralnych oraz III Nagrody w kategorii chórów młodzieżowych w lipcu 2000 roku podczas 54 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Llangollen (Wielka Brytania). We wrześniu tego roku Chór wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
W roku 2001 Chór zdobył II Nagrodę w Turnieju Chórów Legnica Cantat oraz IV Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cantonigros (Hiszpania), uczestniczył także
w specjalnym koncercie w Mannheim, gdzie wykonywał Requiem G. Verdiego. W roku 2002 odbył tournée do Niemiec oraz zdobył III Nagrodę w XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi. W roku 2003 zdobył Złoty Medal i dwa Srebrne (Złotych nie przyznano) podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Preveza (Grecja). W roku 2004 uzyskał Dyplom z wynikiem Tres bien podczas 40. edycji renomowanego Konkursu Chóralnego w Montreux (Szwajcaria). W maju 2005, koncertem w Katedrze Notre Dame de Dalbade w Tuluzie, zainaugurował Rok Polski w Regionie Midi Pyrenee we Francji. W czerwcu natomiast odbył 10-dniowe tournée koncertowe po całej Francji, na zaproszenie Biura Koncertowego z Paryża, prezentując program muzyki polskiej. W lipcu wykonał Wielką Mszę h-moll J.S. Bacha podczas koncertu w Mannheim. W grudniu Chór wystąpił w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, wykonując oratorium Mesjasz G. F. Haendla pod dyrekcją Paula Esswooda. W roku 2006 zespół zdobył Grand Prix podczas Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat. W tym samym roku uczestniczył w V Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Argentynie. W roku 2007 zdobył nagrodę Peace Trophy biorąc udział w 53. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cork (Irlandia).
Dyrygentem chóru jest prof. Janusz Stanecki.
W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella renesansu, baroku, romantyzmu i XX wieku, kompozytorów polskich i europejskich oraz dzieła wokalno-instrumentalne: Weihnachts-Oratorium J.S. Bacha, Te Deum J. Haydna, Requiem W.A. Mozarta, Gloria A. Vivaldiego, Mała Msza Uroczysta G. Rossiniego, Stabat Mater K. Szymanowskiego, Missa pro Pace F. Nowowiejskiego, Stabat Mater B. Schaeffera, Symfonia Wiosenna B. Brittena, Carmina Burana C. Orffa.

Janusz Stanecki ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dyrygentury chóralnej prof. J. Zabłockiego (1984). Rok później uzyskał dyplom na Wydziale Instrumentalnym w specjalności: akordeon. W roku 1988 ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w klasie dyrygentury prof. S. Krukowskiego i prof. H. Blachy istniejące przy Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy.
Chóralistyką zajmuje się od roku 1982 prowadząc następujące zespoły: Kameralny Chór Akademicki przy Kościele Akademickim w Bydgoszczy (1982-1984), Chór Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1984-1989), Chór Arion przy Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy (1984-1987), Chór Akademicki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1985-1995), Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (od 1986) oraz Chór Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (od 1989). W latach 1993-1999 był Dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prorektora d/s artystycznych. Od roku 2005 jest Dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej. Był inicjatorem i dyrektorem odbywających się w Bydgoszczy w latach 1992-1998 Międzynarodowych Spotkań Chóralnych Arti et Amicitiae. W latach 1995-1999 pełnił funkcję Prezesa Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
W roku 1999 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych. W roku 2004 został mianowany przez Ministra Kultury RP na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2000-2005 był Dyrektorem Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych.

Monika Wilkiewicz ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. Z. Bruny (1995). W czasie studiów była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Jest laureatką I Nagrody I Wydziałowego Konkursu Dyrygentów Chóralnych tejże uczelni (1995). Chóralistyką zajmuje się od 1995 roku. Jest założycielem i dyrygentem Żeńskiego Chóru Kameralnego parafii M.B. Ostrobramskiej w Bydgoszczy (od 1995), Chóru Żeńskiego Primo I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy (od 1996). W latach 1995-1998 oraz 2002-2004 prowadziła Chór Męski Hasło, a także Chór Chłopięco-Męski Soli Deo w Nakle (1996-1998). Od października 2004 współpracuje z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W styczniu 2005 uzyskała stopień doktora sztuki. Od października 2005 pełni funkcję prodziekana na Wydziale Dyrygentury Chóralnej
i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Wstęp – 5 zł