16.12.2007

LXXXII Koncert Pałacowy – Koncert Bożonarodzeniowy

2007-12-16 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

Koncert w wykonaniu Hanny Michalak -sopran i Marii Murawskiej – fortepian.
W programie:

Fryderyk Chopin (1810-1849) – Życzenie op. 74 nr 1
– Gdzie lubi op. 74 nr 5
– Piosnka litewska op. 74 nr 16
Hanna Michalak, sopran
Maria Murawska, fortepian

Fryderyk Chopin (1810-1849) – Walc Es-dur op. 18
Maria Murawska, fortepian

Mieczysław Karłowicz (1876-1909) – Rdzawe liście
– Mów do mnie jeszcze op. 3 nr 1
– Z nową wiosną
Hanna Michalak, sopran
Maria Murawska, fortepian

Fryderyk Chopin (1810-1849) – Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
Maria Murawska, fortepian

Franciszek Maklakiewicz (1915-1939) – pieśni ze zbioru Liryka miłosna:
Zawód
Panieneczka
Jakże możecie kwiaty

Kolędy
Hanna Michalak, sopran
Maria Murawska, fortepian

Hanna Michalak – absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy w klasie prof. Alicji Marczak-Faberowej. Działalność artystyczną rozpoczęła jeszcze w czasie studiów współpracując z Krajowym Biurem Koncertowym i Zespołem Madrygalistów Capelli Bydgostiensis. Stałym członkiem tego Zespołu była w latach
1988-1991. Występowała również z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Olsztyńskiej i Lubelskiej, Toruńską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą im. Johanna Straussa, wykonując partie solowe w dziełach oratoryjno-kantatowych. Od roku 1992 związana z Zespołem Muzyki Dawnej Collegium Vocale, z którym koncertowała na wszystkich ważnych festiwalach muzyki dawnej w Polsce, a także za granicą m.in. w Danii, Niemczech, Szwecji, na Białorusi. Z zespołem tym nagrała materiał na trzy płyty CD,
z których jedna – z muzyką Marcina Leopolity i Wacława z Szamotuł została uhonorowana nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej Fryderyk 2001 w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna, druga zaś – z polskimi pieśniami pasyjnymi była nominowana do nagrody Fryderyk 2004 w kategorii Muzyka Wokalna.
Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Od 1984 roku związana jest z bydgoską Akademią Muzyczną, gdzie początkowo pracowała jako asystentka w klasie
prof. A. Marczak-Faberowej, a obecnie zatrudniona jest na stanowisku profesora.
W roku 2005 została wybrana na stanowisko prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego macierzystej uczelni.

Maria Murawska urodziła się w Chełmnie. Studia pianistyczne rozpoczęła w PWSM
w Poznaniu w 1977 roku (klasa prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej) i od roku 1978 kontynuowała je w PWSM w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Godziszewskiego, uzyskując dyplom w 1982 roku. Swoje umiejętności doskonaliła na kursie pianistycznym
w Weimarze (1980) pod kierunkiem prof. Ludwiga Hoffmanna oraz podczas stażu w Rosyjskiej Akademii Muzyki w Moskwie (1996) pod kierunkiem Wiery Nosiny.
Z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy związana jest od roku 1982 i kolejno zatrudniona na stanowiskach: asystenta w klasie prof. Jerzego Godziszewskiego (1982-1991), adiunkta (1991-1998), profesora (od 1998 roku).
Jej klasę ukończyło pięć absolwentek, z których trzy zostały zaangażowane jako akompaniatorki na Wydziale Wokalno-Aktorskim bydgoskiej Akademii. Jest również pedagogiem Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy (jej uczennica została laureatką III nagrody w Konkursie im. Ludwiga Stefańskiego – 1996).
Jest jurorem makroregionalnych przesłuchań uczniów średnich szkół muzycznych.
W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pełniła funkcje: prodziekana Wydziału Instrumentalnego (1990-1996), dziekana Wydziału Instrumentalnego (1996-1999), prorektora do spraw dydaktyki (1999-2005). Od 2005 roku sprawuje funkcję rektora.. Jest również członkiem zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz członkiem SPAM-u. W 1999 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Maria Murawska prowadzi także ożywioną działalność koncertową jako solistka i kameralistka. Brała udział m.in. w XIX Festiwalu Muzyki Polskiej w Bydgoszczy,
w II Konfrontacjach Chopinowskich w Antoninie, w cyklach koncertów poświęconych twórczości I. J. Paderewskiego. Występowała z recitalami w wielu miastach Polski, Rosji, Niemczech i Danii. W 1996 roku dokonała nagrań utworów F. Chopina i I. J. Paderewskiego dla archiwum Polskiego Radia. W roku 1997 wykonała recital w wilii \”Atma\” w Zakopanem, w programie którego znalazła się m.in. III Sonata K. Szymanowskiego. W 1998 r. wystąpiła na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.

godz. 18:00
Wieczór autorski księdza Franciszka Kameckiego
Franciszek Kamecki (ur. 3 października 1940 w miejscowości Cekcyn koło Tucholi) – polski poeta, duchowny katolicki. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie i teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował na łamach prasy w 1961 roku. Proboszcz parafii w Grucznie, wykładowca homiletyki i teologii przepowiadania w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej Członek organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej – TMZC
Wydał:
\”Parabole Syzyfa\” (1974) – poezje
\”Sanczo i ocean\” (1981) – poezje
\”Epilogi Jakuba. Wiersze z lat 1960-1981\” – (1986)
\”Borowiackie językowanie\” (1989 – poezje
\”Drabiną do nieba\” (1997) – felietony
\”Ten co umywa nogi.Wiersze zebrane z lat 1960-2000\” (2001) – poezje
\”Skarga księdza. Nowy wybór wierszy\” (2002) – poezje
\”Pejzaż osobisty\” (2004) – poezje i proza w albumie, fotografie Małgorzata i Jerzy Karnasiewicz
\”Podsłuchiwanie siebie. Wybór wierszy\” (2006)- poezje
\”Tam gdzie pędraki, zielsko i cisza\” (2006) – poezje
\”Lustro\” (2006) – [poezje
\”Narek kneze\”. Skarga księdza. Wydanie czesko-polskie. Na czeski tłum. Lenka Danhelova (2007) – poezje