08.07.2007

LXXIX Koncert Pałacowy

2007-07-08 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

W programie:
Paul Hindemith – Sonata op. 11 nr 4
Fantasie
Thema mit Variationen
Finale mit Variationen

Cēsar Franck – Sonata A-dur (transkrypcja na altówkę – Joseph Vieland)
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo – Fantasia
Allegretto poco mosso

Po koncercie nastąpi otwarcie wystawy fotografii Witolda Jurkiewicza.

Witold Jurkiewicz urodził się w 1955 r. w Olecku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 1997 r. uzyskał kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuki plastyczne
z dyscypliny artystycznej grafika, specjalność fotografia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną i pejzażową. Dyplom uzyskał w roku 1981 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Od 1985 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, w którym pełni funkcję prezesa Zarządu okręgu Toruńsko-Bydgoskiego. Jest autorem 12 wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 1987 r. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii w Zakładzie Plastyki Intermedialnej na kierunku Edukacja artystyczna na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.