10.06.2007

LXXVIII Koncert Pałacowy

2007-06-10 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa

Program koncertu:

W.A. Mozart – Sonata e-moll KV 300c
Allegro
Tempo di menuetto
wyk. Wojciech Kołaczyk, altówka
Magdalena Stopińska, fortepian

J.S. Bach – Suita solowa nr 3
Preludé
Allemande
Courante
Sarabande
Bourée 1
Bourée 2
Gigu
wyk. Wojciech Kołaczyk, altówka

* * *

J. Brahms – Sonata e-moll op. 38
Allegro non troppo
Allegretto quasi Menuetto
Allegro
wyk. Wojciech Kołaczyk, altówka
Magdalena Stopińska, fortepian

J. Brahms – Dwie pieśni op. 91
Longing
Lullaby for the Christ Child
wyk. Elżbieta Macierewicz, mezzosopran
Magdalena Stopińska, fortepian

Elżbieta Macierewicz jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy (1999) w klasie prof. Brygidy Skiby. Jest również stypendystką Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce (1998/1999). Artystyczną drogę rozpoczęła wykonaniem partii altowej w Stabat Mater G.B. Pergolesiego. W repertuarze operowym zadebiutowała na deskach Opery Bałtyckiej w Gdańsku kreując rolę Olgi
w operze Piotra Czajkowskiego Eugeniusz Oniegin. Szczególną estymą obdarzyła jednak kameralistykę, co zaowocowało szeregiem recitali tak w Polsce, jak i za granicą (Niemcy, Włochy, Dania, Francja). Swego głosu użycza do nagrań muzyki teatralnej i filmowej.
Obecnie jest asystentką na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy.

Wojciech Kołaczyk jest absolwentem bydgoskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył
w klasie skrzypiec Henryka Keszkowskiego i w klasie altówki Zbigniewa Friemana (dyplom z wyróżnieniem). Brał udział w wielu kursach mistrzowskich solistycznych i kameralnych
w kraju i za granicą. Od 1992 związany z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej,
w której od 1995 jest koncertmistrzem. W 1993 rozpoczął współpracę z kwintetem smyczkowym Multi Camerata,
z którym stale koncertuje i nagrywa w Polsce i wielu krajach Europy. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną, pracuje na stanowisku adiunkta w swej macierzystej Uczelni, gdzie prowadzi klasę altówki.

Magdalena Stopińska urodziła się w Toruniu. W wieku dwunastu lat wystąpiła z orkiestrą Filharmonii Pomorskiej. PSM I i II st. w Toruniu ukończyła z wyróżnieniem w klasie mgr Danuty Piotrowskiej. Od 1979 r. jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki studiowała
w Konserwatorium Lwowskim pod kierunkiem Julii Churdiejewy. Uczelnię tę ukończyła
w 1984 r. otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku rozpoczęła pracę akompaniatora w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Współpracowała z wokalistami, oboistami i skrzypkami. Od dłuższego czasu akompaniuje w klasie altówki, jak również klarnetu. Uczestniczyła w wielu recitalach dyplomowych. Towarzyszyła także altowiolistom na konkursach (Poznań, Markneukirchen – Niemcy). W roku 2000 wykonała II Koncert fortepianowy C. Saint-Saënsa z Toruńską Orkiestrą Kameralną. Bierze udział w koncertach kameralnych. Uczestniczyła w Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach, pracując pod kierunkiem prof. Jerzego Sulikowskiego i Ryszarda Baksta oraz w Warszawie u prof. Reginy Smendzianki i Andrzeja Dutkiewicza. Brała także udział w kursach kameralistycznych prowadzonych przez prof. Barbarę Halską i Ellę Susmanek. Od 1985 r. prowadzi działalność pedagogiczną w ZSM w Toruniu, prowadząc klasę fortepianu.
W pracy tej odnosi wiele sukcesów, jej uczniowie z powodzeniem występują na konkursach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy również w pracach jury regionalnych przesłuchań szkół muzycznych I st.