11.11.2006

Prelekcja pracownika naukowego Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2006-11-11 o godzinie 18:00
Sala Rotundowa

\”Józef Piłsudski – wódz narodu\”