23.09.2016
img
1

[:pl]III Ogólnopolskie Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego[:]

2016-09-26 o godzinie 00:00

[:pl]Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorantów i studentów na III Ogólnopolskie Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, które odbędzie się w dniach 26-28 września 2016 r. w pięknym Pałacu w Lubostroniu.

Zapraszamy do zgłaszania tematów referatów wraz z abstraktami do dnia 30 czerwca 2016 r., z których Komitet Organizacyjny wybierze 16 najciekawszych propozycji. Referaty zgłoszone, a nieprzyjęte do zaprezentowania podczas Seminarium, po zatwierdzeniu przez Radę Programową, będą mogły zostać przesłane do publikacji na łamach czasopisma Santander Art & Culture Law Review (www.artandculturelaw.ukw.edu.pl).

W programie oprócz prelekcji, dyskusji, debat oraz naukowych dysput, wiele atrakcji m.in. dyskusyjny klub filmowy, konkurs wiedzy o prawie ochrony zabytków oraz aukcja sfałszowanych dzieł sztuki.

Zaplanowanych jest łącznie 40 miejsc,o zakwalifikowaniu się na Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału i tematy referatów należy wysyłać na adres: dziedzictwo@prawo.ug.edu.pl

Bezzwrotna opłata seminaryjna wynosi 270,- zł, (wyżywienie + noclegi).
Pobyt zaplanowany jest na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu w pokojach 2-osobowych. Dojazd na miejsce należy organizować we własnym zakresie.

Organizatorzy:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Pałac Lubostroń samorządowa instytucja kultury.

 [:]