01.11.2023
img
1

Eraz Rykaczewski

W lipcu tego roku obchodziliśmy 150 rocznicę śmierci Erazma Rykaczewskiego (1802-1873).
Jest jedną z ciekawszych postaci związanych z pałacem w Lubostroniu, Niezwykle pracowity filolog, tłumacz, poliglota, podróżnik i myśliciel. Do Lubostronia przyjechał z Paryża na zaproszenie hrabiego Leona Skórzewskiego w 1872 roku, w pałacu miał podreperować zdrowie, spędzić emeryturę i w spokoju pracować nad ukończeniem swoich dzieł. A tych w swoim ciekawym życiu napisał wiele… należą do nich m.in. monumentalny przekład wszystkich dzieł Cycerona (zaciekłego wroga Juliusza Cezara, polityka, filozofa i retora) wydany nakładem PTPN w Poznaniu staraniem hrabiego Leona Skórzewskiego – jest to w tej chwili jedyny całościowy przekład Cycerona na język polski; „Dokładny słownik języka polskiego” (1866), w którego powstanie zaangażowany był również m.in. Adam Mickiewicz. Obok tego opracowywał i wydawał źródła do historii Polski (m.in. inwentarze archiwum koronnego na Wawelu, relacje nuncjuszów apostolskich w Polsce), przekładał na język francuski dzieła Lelewela, na język polski powieści Waltera Scotta, pisał słowniki dwujęzyczne i podręczniki językowe. A wszystko to tworzył podczas swoich licznych podróży i przygód. Rykaczewski urodził się we Włodzimierzu na Wołyniu, ukończył Liceum Krzemienieckie, studia na Uniwersytecie Wileńskim, pierwszą pracę podjął w Warszawie, w randze porucznika walczył w powstaniu listopadowym, po którego upadku udał się na emigrację – mieszkał i pracował w Edynburgu, kilku miastach Italii i w Paryżu, tam zaciągnął się do legionu polskiego tworzonego w Paryżu przez Mickiewicza… a z nim znów trafił do Włoch, gdzie zaliczył paromiesięczną odsiadkę w rzymskim więzieniu (za działalność na szkodę Republiki)… Ostatecznie osiadł w Paryżu, gdzie przez wiele lat był dyrektorem i nauczycielem w Szkole Narodowej Polskiej. Stamtąd trafił do Lubostronia, gdzie zmarł 14 lipca 1873 roku. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Łabiszynie.