[:pl]

DOTACJE REALIZOWANE W 2019 ROKU:


Zadanie pn. „Zabiegi sanitarno-techniczne w drzewostanie zabytkowego parku w Lubostroniu”
Wartość zadania: 73.000,00 PLN
Wartość dotacji: 73.000,00 PLN
Zadanie finansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


 [:]