27.09.2018
img
1

[:pl]CCXXXVIII Koncert Pałacowy[:]

2018-09-30 o godzinie 17:00
Sala Rotundowa, Oranżeria Pałacowa
Wstęp wolny!

[:pl]Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Ewa Krupa i Dyrektor Pałacu Lubostroń Andrzej Budziak zapraszają na CCXXXVIII Koncert Pałacowy w niedzielę, 30 września 2018 roku, o godz. 17.00.

W programie wydarzenia:
– godz. 17.00 – koncert Chóru Kameralnego „PRO ARTE” w Inowrocławiu pod dyrekcją Grażyny Wolter – Kaźmierczak i Moniki Wilkiewicz (Sala Rotundowa),
– ok. godz. 18.00 – otwarcie wystawy malarstwa GRUPY PLASTYCZNEJ KUJAWSKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU (Oranżeria Pałacowa).

Chór Kameralny „PRO ARTE” w Inowrocławiu
Inspiracją do powstania Zespołu Wokalnego PRO ARTE były obchody Roku Bachowskiego w 2000 roku. Wówczas w Inowrocławskim Towarzystwie Muzycznym podjęto inicjatywę zorganizowania koncertu, w którego programie pojawiły się chorały Jana Sebastiana Bacha, wykonane przez spontanicznie zawiązaną grupę śpiewaczą pod dyrekcją Anny Drogowskiej. Śpiew chorałów nie spowodował jednak zawiązania grupy, na zorganizowane funkcjonowanie zespołu trzeba było poczekać…dwa lata.
W listopadzie 2002 roku w Inowrocławiu za sprawą zdeterminowanej postawy, przekonanego do słuszności pomysłu Dyrektora PSM I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu p. Józefa Henke, powstał funkcjonujący przy Inowrocławskim Towarzystwie Muzycznym Zespół Wokalny Pro Arte.
Prowadzenia i sprawowania opieki artystycznej nad Zespołem podjęła się Anna Drogowska – pedagog, później wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, a obecnie starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej regionu kujawsko – pomorskiego. Członkami zespołu początkowo byli pedagodzy, absolwenci i uczniowie PSM I i II st. w Inowrocławiu. Stopniowo do zespołu włączali się także nie związani ze szkołą miłośnicy muzyki, których pasją był śpiew.
Zespół pod dyrekcją Anny Drogowskiej kontynuował swoją działalność przez dwanaście kolejnych lat. W dalszym etapie od lutego do października 2015 roku opiekę artystyczną nad grupą śpiewaków przejęła dr Aleksandra Brejza, pracownik naukowy Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, pedagog PSM I i II st. w Inowrocławiu. Osobowość pani Aleksandry Brejzy sprawiła, że do zespołu dołączyli nowi członkowie, a z jego części wyłoniła się grupa inicjatywna dążąca do przekształcenia zespołu w Chór Kameralny oraz prawnego usankcjonowania jego działalności poprzez założenie Stowarzyszenia.
Wówczas dzięki podjętym przez wicedyrektor PSM I i II st. w Inowrocławiu Małgorzatę Ronę rozmowom, w listopadzie 2015 roku opiekę artystyczną nad zespołem objęły dwie dyrygentki – dr hab. Monika Wilkiewicz oraz dr hab. Grażyna Wolter – Kaźmierczak, pracujące od wielu lat na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Inowrocławiu.
Grupa inicjatywna, w skład której weszli późniejsi członkowie zarządu Małgorzata Rona, Monika Wilkiewicz, Grażyna Wolter-Kaźmierczak, Iwona Szczepańska, Maria Mrozińska, Adam Rogowski i Rafał Tadzik, w marcu 2016 roku doprowadziła do spotkania założycielskiego.
Po kilku miesiącach – 29 września 2016 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego PRO ARTE z siedzibą w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Inowrocławiu zostało wpisane w Krajowy Rejestr Sądownictwa.
Stowarzyszenie ma za zadanie wspierać działalność artystyczną chóru, pielęgnować i propagować kulturę w środowisku lokalnym, a także rozwijać wśród młodzieży potrzebę muzykowania. Odtąd działania Chóru wspierane są przez aktywnych członków zarządu, a efektem tych działań jest zintensyfikowana działalność koncertowa, wspieranie lokalnych imprez okolicznościowych i kulturalnych, takich jak jubileusze czy inauguracje.
Wymiernym efektem tych koncertów było pozyskanie środków, które umożliwiły Chórowi wzięcie udziału w lipcu 2017 roku, w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr „Toscania Music Festiwal” w Montecatini Therme we Włoszech.
Wszystko to przypieczętowała 15-letnią działalność artystyczną Chóru Kameralnego PRO ARTE i rokuje na dalszy rozwój zespołu.
Szeroki repertuar Chóru Kameralnego PRO ARTE obejmuje twórczość zarówno dawnych mistrzów renesansu, baroku, kompozytorów klasycznych, jak i romantycznych, jak również utwory twórców młodego pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem kompozytorów naszego regionu, Aleksandry Brejzy i Marcina Kopczyńskiego. Na przestrzeni lat, chór poszerzył swój repertuar o muzykę negro spirituals, filmową i rozrywkową, co pozwala zdobyć większą rzeszę słuchaczy , a także dopasować program występu do okoliczności w jakich jest prezentowany.
Chór koncertował w najbardziej znaczących ośrodkach regionu kujawsko – pomorskiego, niektórych miastach Polski m.in. Gdańsku, Gnieźnie, Krakowie, Warszawie oraz poza jego granicami we Włoszech. Jego występy transmitowane były przez lokalne oraz ogólnopolskie rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Zespół na przestrzeni lat cechuje niezmienna stała współpraca z utalentowaną i kochającą śpiew młodzieżą Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu – członkami chóru Cantus. Chórzyści koncertowali również wspólnie z inowrocławską Halką, toruńskim chórem Astrolabium oraz Inowrocławską Orkiestrą Symfoniczną Pro Arte pod dyrekcją Michała Nesterowicza przy realizacji monumentalnych dzieł W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, czy G. Faure. Zespół współpracuje z Inowrocławskim Towarzystwem Muzycznym Pro Arte, Urzędem Miasta Inowrocławia oraz Kujawskim Centrum Kultury, czego efektem jest udział w cyklicznych wydarzeniach kulturalnych regionu tj. „Czwartkowe Wieczory Kameralne”, „Wiosna w Solankach”, „Zaduszki Kujawskie”, koncerty pieśni patriotycznych, koncerty pasyjne, cecyliańskie i kolędowe. Zespół wziął też udział w bydgoskim festiwalu „Koncerty Maryjne z Różą” oraz koncertował przy okazji organizowanych przez inowrocławskie i bydgoskie stowarzyszenia Festiwali Organowych.
Chór Kameralny PRO ARTE poza aktywnością koncertową zapraszany jest do uświetniania ważnych wydarzeń w regionie, takich jak: inauguracje roku akademickiego, jubileusze znaczących instytucji i osób prywatnych, a także oprawy Mszy św. w okolicznych parafiach i w kraju.
Warto podkreślić, że działalność członków Chóru, a także zarządu stowarzyszenia i dyrygentek wynika z pasji, miłości do muzyki i oparta jest na pracy społecznej, a środki uzyskane w wyniku działań koncertowych i marketingowych przeznaczane są na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy prowadzi warsztaty plastyczne dla seniorów od wielu lat. Spotykają się raz w tygodniu i przez kilka godzin oddają się malowaniu i rysowaniu. W grupie dominują kobiety . . Każda z nich nieco odmiennie postrzega świat i w związku z tym inaczej też o nim opowiada plastycznym językiem. Nie ingeruję w sposób ich wypowiedzi, przekonuję, że w sztuce szczerość jest najważniejsza i każda choćby najskromniejsza ale własna wypowiedź artystyczna jest więcej warta niż naśladownictwo. Oczywiście doskonalimy warsztat, wzbogacamy swoje możliwości. Służę merytoryczną pomocą, stawiam przed nimi trudne plastycznie zadania, pomagam zorganizować pracę. Część maluje również w domu, korzysta z innych zajęć w mieście i dopracowała się już dużej swobody artystycznej wypowiedzi, zna własne możliwości i ograniczenia. To oni biorą udział w konkursach i często zostają ich laureatami. Ale nawet dla tych, dla których zajęcia są tylko przyjemną formą wspólnego spędzania czasu godziny przy sztaludze są ważne. Każda aktywność wzbogaca i uwrażliwia. Obecnie grupa aktywnych uczestników liczy 28 osób i to ich prace zobaczymy na wystawie w oranżerii Lubostrońskiego Pałacu. Wybrane najciekawsze obrazy są plonem zajęć prowadzonych w roku akademickim 2017-2018 i majowego pleneru w tymże Lubostroniu.

[:]