[:pl]PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2020 ROKU:


ZADANIE pn. . Zabiegi sanitarno-techniczne w drzewostanie zabytkowego parku w Lubostroniu – kontynuacja

Wartość dotacji: 33.662,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


W instytucji kultury Pałac Lubostroń realizowany jest projekt „Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 738.485,25 zł,w tym wydatki kwalifikowane, tj. bez Vat-u: 601.338,74 zł.

Zadanie finansowane będzie w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i w 25 % ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

W ramach projektu wykonane zostaną ocieplenia dachów i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego (wymiana instalacji oraz starych grzejników).
Wykonana inwestycja przyczyni się do poprawy zachowania zabytku oraz osiągnięcia efektywności energetycznej budynku.[:]